İhracat Bedelinin TCMB Satışı Yüzde 40’tan Yüzde 30’a İndirildi

İHRACAT BEDELİNİN TCMB SATIŞI %40'DAN %30'A İNDİRİLDİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 07.06.2024 tarihinde İhracat Genelgesi’nde, Hazine ve
Maliye Bakanlığının 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı üzerine, yürürlük tarihi 10.06.2024
olmak üzere yapılan değişiklikle İhracat Bedellerinin bankaya ve oradan TCMB’ye satışı öngörülen
oran; en az %30 olarak yeniden belirlenmiştir.

10.06.2024'den itibaren İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ (İBKB)’ye veya DÖVİZ ALIM BELGESİ (DAB)’a
bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır.

Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru
üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına
aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

İSTANBUL SMMMO