İKİNCİ EL ARAÇ KDV UYGULAMASINDA YENİ SİSTEM

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçiİkinci el motorlu taşıt ticaretiyle iştigal etmekte olan vergi mükelleflerinin ikinci el araçlarda KDV uygulamasının ayrıntıları belli oldu

Buna göre;
-22 Mart 2019 tarihinden itibaren binek otomobil teslimlerinde KDV beyannamelerinin nasıl düzenleneceği, 
-22 Mart 2019 tarihinden önce stoklarda bulunan ve binek aracın maliyetine eklenen KDV'ye uygulanacak sistem,
-Vergi mükellefi olmayan Vatandaşlardan alınan araçlarda KDV durumu,
-Binek otomobil alımlarında KDV indirimi netleşmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Mart 2019 Tarih ve 30728 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 26) uygulamada oluşan kavram kargaşasına tamamen son vermektedir.

İlgili Tebliğe kısaca değinecek olursak; 

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi

22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmektedir

Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22 Mart 2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

- %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

- %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18

KDV oranı uygulanacağı belirtilmektedir.

-Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması 22 Mart 2019 tarihi itibarıyla uygun görülmüştür.

Buna bağlamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22 Mart 2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirim konusu yapabileceklerdir.

Yayımlanan tebliğe göre; diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmasının uygun olduğu belirtilmektedir. 

Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerektiği unutulmamalıdır

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden vergi mükellefleri, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilirler.”

 Örnek:

            KDV mükellefi olmayanlardan veya mükellef olanlardan istisna kapsamında KDV  Ödenmeksizin Alınan ikinci el motorlu kara taşıtları (binek otomobili veya ticari araç).

ALIŞ      

Binek otomobili      32.000

Çelik cant takılması 5.000 + KDV               

                SATIŞ

*Binek otomobili     40.000

Alış Bedeli          (-) 32.000 (istisna denilebilir)

KDV Matrahı            8.000

KDV %1                        80

KDV dahil toplam   40.080


Esen kalınız... 

KAYNAKLAR: 

-YASAL UYARI-  

DİĞER YAZILARI