İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin km şartının detayları

EYÜP YÜCELİ, MALİ MÜŞAVİR, DENETÇİ

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin km şartının detayları

16 Ağustos 2022 Tarih ve 31925 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ikinci el araç alım satımında yeni düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelikle; İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Yönetmeliğin 2. maddesinde; İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

 İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.” denilmektedir.

Ayrıca Bakanlık tarafından yapılan açıklamada düzenlemenin ikinci el araç fiyatlarındaki artışın önüne geçmek üzere başlatıldığı ifade edilerek, yaşanan arz ve talep dengesizlikleri aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabilmektedir. Bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen bu değişiklik yapılmaktadır ifadesine yer verildi  

Düzenleme ile ikinci el araç satıcısı kuruluşların, tedarik zinciri sorunlarından dolayı talepten az aracın arz edildiği yeni araç piyasasından araç alarak satışa çıkarmaları zorlaşacak. Her ne kadar yükselen kur, yüksek ÖTV ve taşıt kredi faizlerinde son dönemde görülen yükseliş satışlar üzerinde düşürücü etki yaratıyorsa da otomotiv distribütörleri kısa bir süre önce tedarik zinciri aksamaları nedeniyle yeni araç bulmanın zor olduğuna ve yeni araç bulma sorununun ancak kademeli olarak ortadan kalkacağını ifade ediyorlardı.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli

Ticaret Bakanlığı ayrıca bu yönetmeliğe "Pazarlama ve satış kısıtlaması" başlıklı geçici bir madde ekledi.

Maddeye göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6,000 kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık bu süreyi 6 aya kadar uzatmaya da yetkili olacak.

16 Ağustos 2022 Tarihi itibarıyla daha önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları, 15 Eylül'e kadar pazarlanması veya satılması halinde uygulamadan muaf olacaktır.

Esen kalınız...

EYÜP YÜCELİ
info@muhasebedr.com