İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu


İNTERNET VERGİ DAİRESİ
İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU

06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikle, indirilecek KDV listesinin formatında değişikliğe gidilerek üç yeni sütun eklenmiştir. Bugünden itibaren yapılacak olan liste girişlerinde mutlaka yeni örnek excell listesi indirilmesi gerekmektedir. Eklenen sütunlar 2024/06 dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde doldurulacak olup daha önceki dönem liste girişlerinde yeni eklenen bu alanlar boş bırakılacaktır.

Yeni İndirilecek KDV Listesi formatı ekte yer almakta olup, eklenen sütunlar aşağıdaki gibidir.

Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu;
- Bu alan sadece Tevkifata tabi faturalar için kullanılmalıdır. (Not: Aynı faturada hem tevkifata tabi teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim bulunması durumunda, tevkifata tabi olmayan işleme ait KDV tutarı da bu sütuna girilmelidir.)

- Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.

2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu;
- Bu alan sadece Tevkifata tabi faturalar için kullanılmalıdır.

- Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.

Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu;

- Tevkifata Tabi Olmayan ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen KDV Tutarının toplamı, bu alana yazılmalıdır.

- Toplam İndirilecek KDV Tutarı, belgenin KDV tutarını aşmamalıdır.

- Tevkifata Tabi Olmayan Faturalar için bu alana belgenin KDV tutarı yazılmalıdır.

- Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.


Gib