İnternet Reklamında Tevkifat Sorumluluğu Netleşti

Mehmet ŞENTÜRK Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

İnternet Ortamında Reklam Hizmetini Verenlerin veya Bu Hizmete Aracılık Edenlerin Tevkifat Sorumluluğu Netleşti


Mehmet ŞENTÜRK

Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

5n1vdenetim@gmail.com

 

Hatırlanacağı üzere, 03.02.2019 tarihinde Muhasebedr sitesinde yayımlanan İnternet Üzerinden Reklam Veren Tüm Mükelleflerin, Bu Giderlerini Beyannamelerinde Bildirmeleri  Zorunlu Hale Geldi ….” yazım ile hangi mükelleflerin ve hizmetlerin tevkifata tabi olduğu ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

08.04.2019 tarihli Gelir İdaresi bilgilendirme duyurusu ile internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tevkifat uygulamasındaki durumu netlik kazandı.

Gelir İdaresi Bilgilendirmesi ile;

·         Reklam hizmetini verenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden,

% 0

·         Reklam hizmetine aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden ,

% 0

·         Hizmete aracılık edenin tam mükellef kurum olması fakat hizmeti verenlerin dar mükellef olması ve ödemenin de hizmete aracılık eden aracılığıyla yapılması halinde, hizmete aracılık edene yapılan ödemeler üzerinden ödemeyi yapanlarca,

% 0

·         Hizmete aracılık eden tarafından hizmeti veren dar mükellefe yapılan ödeme üzerinden de hizmete aracılık edenlerce,

%15

 

stopaj uygulanacaktır. 

Sonuç olarak; 

Hizmeti veren ve aracılık eden tam mükelleflere  yapılacak tüm ödemelerden % 0, hizmete aracılık eden tam mükellef tarafından asıl hizmeti veren dar mükellefe yapılan ödemelerden %15  oranında tevkifat uygulanarak Muhtasar Beyannamenin Vergiye Tabi İşlemler  ile Ödemeler başlıklı bölümüne yazılarak beyan edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca tevkifat oranı “0” sıfır  belirlenen hizmetlerin, hizmetin gerçekleşitiği dönem beyannamesine muhakak konu edilmesi gerektiğini burda birkez daha hatırlatmak isterim.

 Saygılarımla,


DİĞER YAZILARI


-Yabancılara Taşınmaz Satışı Yapanlar Dikkat…  Tapuya Raporunuz Olmadan Gitmeyin.. 

-Google Ads, Facebook Vb. Firmalara Verilen Reklamlarda Stopaj Uygulaması Netleşti

-E-Tebligat için beklenen açıklama nihayet geldi 

-İnternet Üzerinden Reklam Veren Tüm Mükelleflerin, Bu Giderlerini Beyannamelerinde Bildirmeleri  Zorunlu Hale Geldi 

-E-tebligat için Şirketlerin PTT'ye müracaatına gerek kalmadı

-Şirketlere yeni bir e-tebligat zorunluluğu daha geldi

-Şirket ortaklarına olan dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkları gider yazılabilir mi?

-Yabancıya gayrimenkul. mal ve hizmet satış bedeli nakit tahsil edilemez  

-YASAL UYARI-