İşçinin Tutuklanması Halinde İş Akdinin Feshi

Memduh ÖZCAN SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

İŞÇİNİN TUTUKLANMASI HALİNDE İŞ AKDİNİN FESHİ

 

Memduh ÖZCAN

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com


1-GİRİŞ :

        

İşçinin tutuklanması veya gözaltına alınması nedeni ile işyerine gelememesi sebebi ile işveren ile aralarındaki iş sözleşmesinin geçici süre ile  askıda kalmasına sebep olacaktır. İşveren işten çıkartma hakkını kullanması için bazı şartların oluşmasını beklemelidir. Bu şartlara uyulmadan yapılan fesihler işveren aleyhine kullanılabilir.

 

 

2- TUTUKLULUK VEYA GÖZALTI SÜRESİNE GÖRE İŞ AKDİ FESHİ

 

İşçinin tutuklanması sonucu 4857 sayılı İş Kanununun 25 /IIImaddesinde  işverene  haklı nedenle derhal fesih hakkı vermektedir.

 

Madde metni şöyle,

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

Peki bu süreler nedir ?

 

3- 4857 SAYILI İŞ KANUNU 17 İNCİ MADDE BİLDİRİM SÜRELERİ

 

Tutukluluk nedeni ile işe gelemeyen işçinin tutuklu kalma süresi 17 madde de belirtilen süreleri aşması halinde işverene Haklı sebep ile fesih hakkı vermektedir.

İşçi Tutuklandığı tarihten sonra bildirim süreleri beklenmeden yapılan fesih geçerli olmayacaktır.

Bildirim süreleri ;

6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin                         2 Hafta

6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin      4 Hafta

1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin      6 Hafta

3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin                    8 Hafta 

 

4- TUTUKLU PERSONELİN SGK İŞLEMLERİ 

Bildirim süresinin dolmasını beklerken işçi işe gelmediği için Bordrolarda ücret tahakkuk ettirilmeyecek olup, SGK ya verilen prim hizmet belgelerinde eksik gün ( devamsızlık kodu) olarak ‘’05 ‘’ (tutukluluk ) seçilmelidir. Tutukluluk belgesi alınarak personel özlük dosyasına konulmalıdır.

5- FESİH

İşveren İş akdinin fesih edilme gerekçesini işçinin personel dosyasındaki ikamet adresine Noter kanalı ile yapması gerekir. Feshin bu şekilde yapılması işvereni işe iade davasından koruyacaktır. Feshin geçersizliği davasının önüne geçecektir.

6- SONUÇ :

İşçinin  tutuklanması veya gözaltına alınması ile işveren arasındaki iş sözleşmesi askıda kalacaktır.  Tutukluluk süresi 4857 sayılı Kanunun 17 maddesinde yazılı süreleri aşması halinde  işverenin Haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkı verecektir.

Bildirim süreleri beklemeden yapılan fesih geçerli sayılmayacaktır. 22.03.2019

 Saygılarımla,

Kaynak : 4857 sayılı Kanun,


 DİĞER YAZILARI  

-KİRA GELİRİ  ELDE EDENLER ORTODONTİ  HARCAMALARINI BEYANNAMEDEN İNDİREBİLİRLER Mİ ?

-MİRAS YOLU İLE İNTİKAL EDEN KOOPERATİF HİSSESİNİN SATIŞINDA BİR AYRINTI

-DİKKAT! HUZUR HAKKI ÖDEMESİ HUZURUNUZU KAÇIRMASIN!

-İZLEYEN YIL GELEN FATURADAKİ KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İNDİRİMİ

-İHRACAAT BEDELLERİNİN ÜLKEYE GETİRİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

-KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SMİYB’ LER FORM BA BİLDİRİMİNDEN ÇIKARILIP ÇIKARTILMAYACAĞI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE 

-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ 

-YASAL UYARI