İşçiye verilen ücretle SGK'ya bildirilen prim tutarı aynı olmalıdır

Musa ALBAYRAK Sosyal Güvenlik Denetmeni

İşçiye Ne Kadar Ücret Veriliyorsa Primleri de Bu Tutar Üzerinden Bildirilmelidir. 

İşveren, çalıştırdığı işçinin ücretinin bir kısmını bankaya yatırıyor, kalanı elden veriyor. Böylece daha az SGK primi ödüyor. 

Bu durumda işçi, hakettiği ücreti elde etse de, prime esas kazançları eksik. Sonucunda;

*Hastalık, doğum veya iş kazası gibi durumlarda daha az ödenek alıyor, 
*Kendisine daha düşük gelir bağlanıyor, 
*Emeklilik zamanı geldiğinde, aylık kazancı olması gerekenden daha az göründüğünden daha düşük tutarda aylık bağlanıyor, 
*Kıdem tazminatı daha düşük tutardan hesaplanıyor, 
*Alacağı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden daha az tutar üzerinden yararlanıyor, 
*Vefat halinde geride kalanlara daha düşük ölüm geliri ve ölüm aylığı bağlanıyor.
*.... 
*....
*....
*....

Sonuç olarak bir taraf kazanırken diğer taraf kaybediyor. 

"Olsun paramı alıyorum ama" demek ne kadar doğru????????
"Olsun parasını ödüyorum ama" demek ne kadar doğru???????

Musa ALBAYRAK
Sosyal Güvenlik Denetmeni