İşletme defteri tutan mükellefler dikkat

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin Defter beyan sistemine başvuruları...

DEFTER-BEYAN SİSTEMİ UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin Defter beyan sistemine başvuruları

Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden alınmaya başlanmıştır.

Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “noterler” ve “noterlik görevini ifa eden mükelleflerin” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden alınmaya başlanmıştır.

GELİR İDARESİ 

https://defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular