İşveren Markası ve Kurum Kültüründe Yapay Zeka Uygulamaları

ALİ RIZA DEĞER MuhasebeDr.com Yazarı


İŞVEREN MARKASI VE KURUM KÜLTÜRÜNDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI…

Merhaba Sevgili Dostlarım,

Günümüz iş dünyasında, özellikle Z kuşağındaki çalışanlar açısından, son derece önemli bir yeri olan “İşveren Markası” ile ilgili, yapay zekâ uygulamalarında yapacağımız araştırmalarda, karşımıza çıkan ve kaynakları da belirtilerek yapılan tanımlamaların ve açıklamalarınözeti;

“İşveren Markası, bir şirketin; çalışanları ve potansiyel çalışanlar tarafından ‘Çalışılabilecek En İyi Yer’ olarak algılanmasıdır. Bu özel marka, sektörel anlamda; işverenin sunduğu ekonomik, psikolojik ve işlevsel faydaların, motivasyon ve başarı açısındanen önemli bir bileşenidir!

İşveren markasını oluşturmak için, aşağıdaki açıklamaları göz önünde bulundurabilirsiniz;

1) Değerlerin Tanımlanması / Güçlü bir işveren markası yaratmanın ilk adımı, şirketinizin değerlerini tanımlamaktır. Bu değerler, şirketin kültürünü ve çalışma ortamını yansıtmalıdır!

2) Çalışma Ortamı / İşveren markasının oluşturulmasında önemli bir faktör, çalışma ortamıdır. Sağlıklı, sürdürülebilir ve çalışanların memnuniyetini artıran bir çalışma ortamı, işveren markasını güçlendirir!

3) Ekonomik ve Psikolojik Faydalar / İyi bir maaş ve yan haklar sunan işverenler, çalışanların işyerine olan bağlılığını artırabilir. Aynı zamanda çalışanların, işyerinden aldığı manevi tatmin de önemli bir faktördür!

4) Sosyal Destek Programları / Sağlık sigortası, eğitim, emeklilik gibi sosyal destekler sunan işverenler, daha çekici bir işveren markası oluşturabilirler!

5) Stratejik Pazarlama Kampanyaları / İşverenin varlığını ve işveren markasını tanıtmak için, sosyal medya üzerinden stratejik pazarlama çalışmaları yapılabilir!

6) Eğitim ve Gelişim / İşverenlerin çalışanlarına sunduğu eğitim olanakları ve kariyer gelişim fırsatları da, işveren markasının oluşturulmasında önemli bir rol oynar!

7) İşveren Markası / Çalışanlarına değer veren, onlara fırsatlar sunan ve pozitif bir çalışma deneyimi sağlayan bir şirket olarak Marka’nızın, rekabet ortamında ön plana çıkmasını sağlar!

Eğer; kurum kültürünüzün marka yüzü olarak‘İşveren Markası’ konusunda, henüz yatırım yapmadıysanız, şimdi başlamanızın tam zamanı…”Şeklinde!..

“Kurum Kültürü” ile ilgili tanımlamalar ve bu konuda yapay zekâ ile yapılabilecekler de ise;


“Kurum kültürü; bir organizasyon içindeki paylaşılan değerleri, inançları, davranışları ve ritüelleri kapsar. Kısacası, bir şirketin;kişiliğini ve atmosferini şekillendiren özel DNA'sıdır!

Yapay zekâ, kurum kültürünü geliştirmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin;

*) Kurum kültürünü ölçmek ve analiz etmek için…Yapay zekâ; çalışan anketleri, sosyal medya analizleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri kullanarak kurum kültürünü ölçmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Bu bilgiler, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve kültürel değişiklikleri izlemeniz için de faydalı olabilir!

*) Kurum kültürünü benimseten stratejiler geliştirmek adına…Yapay zekâ; kurum kültürünü netleştirmekve hedeflerle ilgili stratejileri ortaya koymak için de kullanılabilir. Ayrıca, yapay zekâ; çalışanların geri bildirimlerini analiz etmek ve kültürel değişimi olumlu yönde teşvik edecekkurumsal eğitim ve gelişim programlarını saptamak açısından da, yararlı olabilir!

*) Kurum kültürünü uygulamak için ise...Yapay zekâ; çalışanların davranışlarını izlemek ve kültürel normlara uymayan davranışları doğru tespit etmek açısından,sizi destekleyebilir!

 

Yapay zekânın, kurum kültürü için kullanılabileceğine dair, bazı spesifik örnekler şunlardır;


*) Bir şirket; çalışan anketlerinden gelen verileri analiz etmek için yapay zekâyı kullanabilir. Bu veriler ‘çalışanların’ kurum kültürünün; hangi yönlerinden memnun olduklarını ve/veya hangi yönlerinden memnun olmadıklarını, belirlemek için de düzenlenebilir. Şirket daha sonra bu bilgileri, kültürünü geliştirmek için gerekli stratejileri saptamakyönünde kullanabilir!


*) Bir başka şirket; çalışanların sosyal medya paylaşımlarını analiz etmek için yapay zekayı kullanabilir. Bu analiz; çalışanların, kurum kültürünü nasıl gördüklerini ve kurum hakkındaki görüşlerini belirlemek açısından yararlı olabilir. Şirket, daha sonra bu bilgileri; kültürünü geliştirmek adına,kurumsal eğitim ve gelişim programları oluşturmak için de kullanabilir!


*) Bir üçüncü şirket; çalışanların performansını izlemek için yapay zekayı kullanabilir. Bu performans izlenimleri; çalışanların, kültürel normlara uyup uymadıklarını belirlemek için yararlı olabilir. Şirket daha sonra bu bilgilerden;yine, kurum kültürüne uyumu desteklemekaçısından, kurumsal eğitim ve kişisel gelişim programları oluşturmak için yararlanabilir!

 

Yapay zekânın, kurum kültürü için kullanılması; kurumların kültürlerini daha etkili bir şekilde ölçmelerine, analiz etmelerine, geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olabilir. Bu veriler kurumların daha verimli ve üretken hale gelmesine ve de‘işveren markası’ olarak, çalışan bağlılığını artırmasına yardımcı olabilir. Bu da, müşteri memnuniyetinin temel kaynağıdır!

 

Ancak, yapay zekanın kurum kültürü için kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bazı özelkonular da vardır. Örneğin, yapay zekâ sonuçlarının objektif olduğundan ve de önyargılardan arındırıldığından emin olmak önemlidir. Ayrıca, çalışanların yapay zekanın kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi ve sürdürülebilir iş akış planı ile kendilerini güvende hissetmeleri gerekir…”Şeklinde açıklamalar yer almakta!..

Şimdi de, “İşveren Markası ve KurumKültürü”nün önemini vurgulamak için, gelin; başarılı ulusal markalarımızı sizlere bırakıp, uluslararası 2 başarılı örneğe daha yakından bakalım!..


*) Olumlu bir kurum kültürünün, ilkdikkat çeken güzel bir örneği Google şirketidir. Teknoloji devi olan şirket, sadece yenilikçi ve modern ürünleriyle değil, aynı zamanda benzersiz çalışma atmosferleriyle detanınıyor. Google yaratıcılığı, sahiplenmeyi ve ekip çalışmasını teşvik eder. Esnek çalışma saatleri ve açık ofis ortamı, çalışanların gelişmesine yardımcı olur!

*) Olumlu bir kurum kültürünün önemini anlayan bir diğer şirket de, çevrimiçi ayakkabı ve giyim perakendecisi Zappos'tur. Zappos, işyerinde eğlenceye ve müşteri odaklılığa odaklanır. Şirket; Zappos'un değerlerini ve ruhunu tam olarak anlamalarını ve paylaşmalarını sağlamak için, yeni işe alınanları yoğun bir kültürel işe alım programına dahil edecek kadar ileri gidiyor!


Böyle bir kurum kültürü; şeffaflık, takdir ve ekip çalışması ile mümkündür. Çalışanlarına değer veren şirketler sadece olumlu bir çalışma ortamı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda nitelikli çalışanları motive ederek ve onları elde tutmayı da teşvik eder!..

 

Peki, hayalinizdeki şirketin; iyi bir kurum kültürüne sahip olup olmadığını nasıl anlarsınız?


Harika bir kurum kültürüne sahip bir şirket bulmak istiyorsanız, işte size özel 5 ipucu;

 

1) Araştırma anahtardır / Şirketin orada yayınlanan değerleri ve misyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için, şirketin resmî web sitesine göz atın. Çeşitli sosyal platformlarda, mevcut ve eski çalışanların yorumlarını okuyun. Bu öngörüler, size yaşanan kültür hakkında değerli bilgiler verecektir. İsterseniz, yapay zekâ uygulamalarına sorun! 😊

 

2) Profesyonel ağlardan yararlanın / Mevcut çalışanlardan, doğrudan görüşler ve bilgileralmak için;Linkedin, Xing gibi profesyonel ağları kullanın. Çalışma kültürü, ekip iş birliği ve gelişim fırsatları hakkında özel sorular sorun. Başkalarının kişisel deneyimleri, şirketteki atmosfer hakkında çok şey ortaya çıkarabilir!

 

3) Mülakat Soruları / İşe alım görüşmeleri sırasında,kurum kültürü hakkında özel sorular sormaktan korkmayın. Esnek çalışma saatleri veya kurumsal ve kişisel eğitim fırsatları gibi konularda, çalışan ihtiyaçlarını vurgulayan girişimler hakkında bilgi edinin. Açık bir diyalog, çalışma ortamının sizin için önemli olduğunu gösterir!

 

4) Ödüller hakkında bilgi edinin / Şirketin kurum kültürü için aldığı ödüllere veya sertifikalara dikkat edin. Sektöre özel ödüller veya "Great Place To Work" sertifikası, olumlu bir çalışma ortamının göstergeleri olabilir!

 

5) Çalışan bağlılığı / Şirketin çalışan bağlılığı ve katılım programları veya girişimleri olup olmadığına dikkat edin. Çalışan dostu bir kültür genellikle; şeffaf iletişim, ekip etkinlikleri ve gelişim fırsatları ile güçlendirilir!

 

Bu ipuçları sadece bir iş bulmanıza değil, aynı zamanda değerlerinize ve vizyonlarınıza uyan bir kurum kültürüne sahip uzun vadeli profesyonel bir şirket bulmanıza da yardımcı olacaktır!

İçinde bulunduğunuz sektör itibarıyla, çalışılmak istenen şirketler arasında, sizi en ön plana çıkartan ‘İşveren Markanız ve Kurum Kültürünüz’ için, daha mutlu bir gelecek sizlerle olsun!..

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER