İşveren ölüm tazminatı ödemek zorunda mı? (Ahmet Metin Aysoy)

İşveren ölüm tazminatı ödemek zorunda mı? (Ahmet Metin Aysoy)

İşveren ölüm tazminatı ödemek zorunda mı? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 

Bu yazımızda, vefat eden çalışanların geride kalan eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarını ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız.

Çalışanın ölümü halinde, işveren çalışanın ailesine ölüm tazminatı ödemek zorunda mı?

Bu konuda, 4857 sayılı İş Yasasında düzenleme yoktur.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ise bu konuda 440.madde hükmü bulunmaktadır.

MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

Bu itibarla, hava taşıma işyerleri, 50 ve daha az işçi çalıştırılan tarım ve orman işyerleri  gibi Borçlar Kanununa tabi işyerlerinde çalışan işçilerin vefatları halinde, işverenin ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü vardır.

Borçlar Kanunu İş Kanununa nazaran genel kanundur. Öğretide, özel kanun önceliklidir. Ancak, özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel kanunun boşluk doldurucu vasfı vardır. İşçi açısından ölüm tazminatı olması gereken bir düzenlemedir.

Bu nedenle, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi ailelerinin de, Borçlar Kanununda yer alan ölüm tazminatı düzenlemesinden faydalanmaları gerektiği görüşündeyim.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU