İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?

Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı? Yazımızda bu sorulara cevap vereceğiz.

Mevzuatımızda, mecburi avans ile ilgili düzenleme Türk Borçlar Kanunu’nun 406.maddesinde
yer almaktadır. Söz konusu yasa maddesi hükmünegöre işveren;

- İşçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması halinde ve
- Hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise,
- Hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür.

Türk Borçlar Kanunu’na tabi olarak çalışan işçilerin yararlandığı mecburi avans hükmünden
İş Kanunu’na tabi olarak çalışanların da faydalanması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü:

- Borçlar Kanunu’nda yer alan işçi lehine olan bu düzenleme İş Kanunu’nda yer almamaktadır.
- Borçlar Kanunu’nun İş Kanunu’nun önemli ve tarafların haklarını etkileyecek boşluklarını
tamamlama işlevi bulunmaktadır.

Kıdem tazminatı talep edilebilir

Mecburi avans ile ilgili yukarda belirttiğimiz Türk Borçlar Kanunu’nun 406. maddesinde yer alan
koşullar oluştuğu halde, işverenin avans vermekten imtina etmesi halinde işçi iş sözleşmesini
haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda bir yıl veya daha fazla kıdemi olan işçiye kıdem tazminatı
ödenmelidir. 
Ahmet Metin Aysoy 
E. SGK Başmüfettişi