İŞYERİMİZ SATILDI, HAKLARIMIZ NE OLUR?


Değerli okurlar; bugün sizlerden gelen ve epey biriken soruların bir bölümüne yanıtlar vereceğim.

60 YAŞINDA EMEKLİ OLURSUNUZ
HASAN Ç

Mustafa Bey doğum tarihim 14.01.1987. İlk defa SSK başlangıcım 14.06.2005. Ne zaman emekli olabilirim?

Hasan Bey, 14.06.2005 tarihindeki ilk SGK başlangıcınızla 60 yaş 7000 gün ile normal veya yaştan olarak ise 5400 gün 60 yaşında emekli olursunuz.

FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞANIN İZNİ
HAKAN K

Mustafa Bey 17 saat fazla sürelerle çalışan bir işçi ne kadar serbest zaman kullanır?

Hakan Bey her bir saat fazla sürelerle çalışma yapan işçi bir saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanır. 17 saat fazla sürelerle çalışan işçi 21 saat 15 dakika serbest zaman/izin kullanır.

İŞTEN ÇIKARILMAK KOLAY MI?
MEHMET G

Bir tanıdığım, şoför olarak çalıştığı firmanın ortaklarından birinin “Ben sana uyuz oldum, seni işten çıkaracağım” dediğini, gıcık olunanın işten çıkarılıp çıkarılmayacağını ve ortakların böyle bir hakkının olup olmadığını soruyor.


Mehmet Bey, çalışma hayatında işçilerin işten çıkarılması için kanunlarda yazılı olan çıkartma sebeplerinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bir işçinin işten çıkarılabilmesi için ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi, sağlık sebepleri ve tutuklanma gibi durumların olması gerekiyor. Örneğin; bir işçinin haklı sebep olmadan işe bir ayda 3 gün gelmemesi, hırsızlık yapması gibi olayların varlığı halinde işçi işveren tarafından tazminatsız olarak işten çıkarılabilir. Bir de işverenin hiçbir gerekçe göstermeden tazminat ödeyerek işten çıkarma durumu var. Mevzuatta uyuz olunan işçinin işten çıkarılacağına dair bir düzenleme yok. Dolayısı ile uyuz olunan işçi, haklı bir sebeple işten çıkarılamaz. Çıkarılırsa da tazminat ödenmesi gerekiyor.

İŞYERİMİZ SATILDI, HAKLARIMIZ NE OLUR?
BURHAN A

Mustafa Bey, ayakkabı fabrikasında çalışıyorum. Çalıştığım işyeri bir ay önce satıldı. Eski patron dönemindeki çalışmalarımızın karşılığı olan kıdem tazminatı hakkımız yandı mı?

Burhan Bey, işyeri devirlerinde eski işveren ile yeni işverenin kıdeme dayalı haklardan birlikte sorumlu olur. Devreden işverenle devralan işveren 2 yıl birlikte sorumludurlar. İki yıldan sonra devralan işveren tek başına sorumludur. Kıdem tazminatı ve yıllık izne bağlı haklarınız ortadan kalkmaz. Bu tür hakların geçerliliği işyerinde ilk işe başladığınız tarihte başlar.


KÖTÜ NİYET TAZMİNATI
YUSUF G

Mustafa Bey, işyerindeki eksiklikleri ilgili resmi kurumlara bildirdiğim için sorunlar yaşıyorum, kötü niyet tazminatına nasıl hak kazanılır?

Yusuf Bey kötü niyet tazminatı ihbar tazminatının üç katı kadardır. Kötü niyet tazminatına hak kazanabilmesi genellikle işçinin yasal yollara başvurması sonucunda işveren tarafından işten çıkarılması durumunda söz konusu oluyor. Örneğin işçinin işvereni şikâyet etmesi ya da işçinin sendikaya üye olması nedeniyle işten çıkarılması durumunda işçi kötü niyet tazminatına hak kazanır.

Mustafa İşcan