İşyerinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı alabilmek için ne yapmalı?

İşyerinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı alabilmek için ne yapmalı?

İşyerinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullar

Bir okuyucumuzdan gelen soru şu şekilde;

İşyerinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullar nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki işsizlik maaşından faydalanabilmek için iş akdinin fesih şekli önem taşımaktadır. İşyerinden kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılmış olan işçi işsizlik maaşından faydalanma hakkına sahiptir. Yani, işçinin istifa etmesi ya da haklı nedenle işten çıkarılması gibi hallerde işsizlik ödeneğine hak kazanılamayacaktır.

Bununla birlikte; 4447 sayılı Kanun’un 50. Maddesi uyarınca, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak iş almaya hazır olduğunun bildirilmesi gerekmektedir.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise; ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder.

4447 sayılı Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

SORULARINIZI BEKLİYORUZ

Her Perşembe sorularınızın cevaplarını bu köşede görmek isterseniz, sorularınızı gulden@turkyaman.com adresine gönderebilirsiniz.

Av.Gülden Türkyaman

HÜRSES