Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun [01/88] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun [01/88] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88] Sayılı Kararı

TMS 8 Muhasebe Politikaları

13 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30450

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/88]

Karar Tarihi: 07/06/2018

Konu: TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’ın Yayımlanması

Ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen Standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında yeniden kaleme alman TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hataların yayımlanmasına karar verilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88] Sayılı Kararı