Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı Resmi Gazete

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı Resmi Gazete 

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları