Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

8 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30942

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)'ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sertifika geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kurul tarafından verilmiş kamu iç denetçi sertifikasına sahip olanların atanmalarında bu Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2013

28623

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/11/2013

28813

2-

18/12/2013

28855

3-

10/8/2014

29084

4-

31/12/2014

29222