"Karar Defteri"nin kapanış ve ara tasdiki hakkında hatırlatma

KARAR DEFTERİ’NİN KAPANIŞ TASDİKİ VE ARA TASDİKLER 31.01.2020 TARİHİNE KADAR YAPTIRILMASI GEREKİR

A) KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER:

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ:

1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin
tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap
döneminin ilk ayı sonuna ( 31.01.2020 tarihine ) kadar yapılması gerekir.

2- Limited Şirketler: Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar
Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2020 tarihine) kadar yapılması
zorunludur.

Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle
geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra,
tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI İSE: 30.06.2020 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKATIR.

B) ARA TASDİK (ONAY YENİLEME):
YEVMİYE Defteri,
Defter-i KEBİR,
ENVANTER Defteri,
DAMGA VERGİSİ Defteri,
YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin, yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı
(Ocak/2018) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

(VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’ de yayımlanan Ticari Defter Gn. Tb. Md. 16.)
Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen
faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,
Yücel Akdemir
İstanbul SMMMO
Başkan