Katma Değer Vergisi Beyanname Değişikliği

Katma Değer Vergisi -1  Beyanname Değişikliği 

1 No’lu KDV Beyannamesinde bulunan “102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırında değişiklik yapılmıştır.

1 No’lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019'da uygulamaya konulacak) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak üç ayrı satır şeklinde beyan edilmesine yönelik değişiklik yapılacaktır.

25 Şubat (24 Şubat tatil olduğu için) 2019 tarihine kadar verilecek olan  Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerin Ocak ayına ilişkin işlemlerini yeni duruma uygun olarak kayıt altına almaları ve muhasebe programlarını yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmeleri gerekmektedir.

Açıklamadan da anlaşılacağı gibi, cari dönem İndirilecek KDV ayrıştırması yapılacaktır. Muhasebe programı yazılıma yapan firmaların yukarıdaki açıklamalar göre programlarını uygun hale getirmeleri gerektiği belirtilmiş olup, bdp programından verilecek beyannamelerde de yeni açılacak kodlara göre, İndirilecek KDV vergileri aşağıda gösterildiği üzere, 3 ayrı satırda beyan edilecektir.

108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV (Bu satıra, yurt içinden yapılan alımlarda KDV tevkifatı uygulanmaksızın satıcının hesapladığı verginin tamamının gösterildiği faturalardaki KDV tutarları yazılacaktır)

109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (Bu satıra, tam tevkifat kapsamında yurt içinden yapılan alımlar ve yurt dışından hizmet ithali nedeniyle hesaplanan verginin tamamının alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemler ile kısmi tevkifat kapsamında satıcının hesapladığı vergiden belirlenen kısmın alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlere ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarları yazılacaktır)

110 - İthalde Ödenen KDV (Bu satıra, ithal edilen mallar nedeniyle gümrükte ödenen KDV tutarları yazılacaktır)