KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE

 

Memduh ÖZCAN

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com 


Katma Değer Vergisi iade alacaklarının mükelleflere en kısa sürede iade edilmesi için Hazine Maliye Bakanlığı bugüne kadar bir çok uygulama yı hayata geçirmiştir.

Çıkarılan Uygulamalar da Genel olarak, Teminat Mektubu ön planda olmuştur.

Bir farklı uygulama  ise (HİS)  Hızlandırılmış İade Sistemi dir.

Hızlandırılmış iade sistemine tabi olan firmalar, iade Tutarı bakımından büyük tutarlı iade alanlar ve istikrarlı ihracaat gerçekleştiren firmalara sertifika verilmek sureti ile iade işlemlerinin hızlandırılması sağlanmıştır.

Teminat Mektubu karşılığı iade sistemine dayanan uygulamaya ilave olarak,  20.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 24 seri nolu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile yeni bir iade yöntemi  getirilmiştir.

Tebliği incelediğimiz de bazı şartların istendiğini görüyoruz

Bu şartlar,

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması, 

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç) Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması 

 Ocak/2019ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri;

standart iade talep dilekçesi,

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır.

Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir.

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir.

HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerindenvazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.” 

Bu uygulamada ön plana çıkan ÖN KONTROL RAPORU , Mükellefin iadeye konu olan iade türüne göre  alışlarına ait ve indiremediği (yüklendiği KDV,) si ile diğer faaliyetlere ait alımlarından dolayı  indirilecek KDV lere ait listelerin sisteme yüklenmesi sonucu KDVİRA bilgiler sorgulanarak bir rapor çıkmasıdır.

Raporda olumsuzluklar tespit edilmekte ve düzeltilmesi için idare tarafından mükellefe veya meslek mensubuna yazı yazılmaktadır.

Tespit edilen lerin beyannameden çıkartılması , Meslek Mensubu Raporunun ilgili bölümlerinin düzeltilmesi iade sürecini uzatmaktadır.

Bir başka süreci uzatan sebep ise,

İade ye konu  alacağın beyanı  genel anlamda izleyen ay KDV beyannamesi ile yapıldığı için zaten 1 ay lık süre geçmiş olmaktadır. Birde işletmenin muhasebe biriminin . personel ve finansla birlikte  yapıldığı işletmelerde iade belgelerinin hazırlanması süreci daha da gecikmektedir.

Tabi bunların faturası Meslek mensubu na kesilmektedir.

Yeni getirilen düzenlemede sanki sihirli bir değnek ile iade alınabilecek gibi anlatanlar, ileride meslek mensubu sıkıntılarını anlayacaklardır.

Mükellef ‘’’’ niçin iade gecikti!!!  Söyleyin YMM ye iade yi hemen alalım !! Raporu Hemen Yazsın!!  Gibi isteklerde bulundukları bilinmektedir. 

İade Sürecini uzatan RAPOR hazırlanma süreçleri (KDV listelerinin hazırlanması, karşıt incele, iade konusuna göre diğer belgeler, teyitler vs).

Sonuç :

24 No.lu KDV tebliği ile getirilen iade düzenlemesi, Teminat Mektubu ile iade yöntemini tercih etmeyenler için ( Bankalardan yüksek maliyetli mektup almak istemeyenler veya alamayanlar) için bir alternatif olabilir. Ancak bir sihirli değnek olarak görülmemeli.

İadenin temel şartı YMM raporunun tamamlanarak İdareye verilmesidir

 Rapor hazırlandıktan sonra süreç  KOLAY ve kısa sürede sonuçlanmaktadır..

Bu süreçte YMM lere mükellefleri tarafından tenkitler çoğalabilir

27.02.2019

Saygılarımla,

 

Kaynak :  GİB

                24 No.lu KDV tebliği 


DİĞER YAZILARI  


-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ 

-YASAL UYARI