KAYIT’LARDA OLMAYAN BORÇ ARTTI

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

KAYIT’LARDA  OLMAYAN BORÇ ARTTI

(Kıdem Tazminatları)

Bilindiği üzere, Ülkemizde Uluslararası Muhasebe Standartları uygulaması (Kapsama giren İşletmeler hariç) uygulama  zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak ta  kıdem tazminatı borçları/karşılıkları bilanço ve işletme hesaplarında kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

Çoğu işletmeler yaşanan ekonomik zorluklar nedeni ile de kıdem tazminatı ödemeleri için  dönemler  içerisinde  tasarruf yapama-maktadırlar. Ne zaman ödeme (Vacib-i Tediye) mecburiyeti  olursa, finansal zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması

Kıdem Tazminatları ‘’Son Alınan Giydirilmiş ücret/Brüt Ücret’’  üzerinden hesaplanması sebebi ile, özellikle yıl sonlarında çalışanların maaşlarına gelen  zam  ve  Asgari Ücretli çalışan sayısı yüksek olanların  da  asgari ücretin artması ile personele olan borçları da  artmaktadır.

Özellikle Güvenlik şirketleri, Tekstil, Akaryakıt İstasyonları, Temizlik Şirketleri, Personel/Öğrenci servis  işletmeleri  gibi  işyerlerinde Asgari ücretli maaşı ile çalışanın yüksek olması sebebi ile yıl başında asgari ücrete gelen % 21 lik zam ile kayıtta olmayan ancak gerçekte olan borçları arttı.

 Ücret artışlarının İşletmelere etkileri

·         Aylık ödenen maaş maliyetleri artışları ( SGK+VERGİ+NET MAAŞ)

·         Çalışan ve kıdem tazminatı hak edenlerin  geriye dönük alacaklarındaki kıdem tazminatları artışları.

·          Maliyetlerin yükselmesi sebebi ile  müşteri /Pazar kaybı

Geçici çözüm olarak personel sayısını azaltma ve kalan personel ile aynı işi yapma gayreti içerinde olanlar ise, ileride açılacak işçi alacakları davaları ile zor duruma düşeceği  şüphesizdir.  

Tabi asgari ücretin tarafı olan işçiler bu aylık ile günümüz şartlarında geçinmeleri de zor bir durum teşkil etmektedir Yani her iki taraf ta tabiri caiz ise dertli

Kıdem Tazminatı Fonu Hayata Geçirilmeli

Fon çalışmaları uzunca bir süre tartışıldı ve halende tartışılmaktadır. Çözüm yolu olabilir. İşveren ve işçi temsilcileri görüşleri farklı  ama  Ülkemizde Kıdem Tazminatını alan işçi sayısı  oranı  oldukça düşük olması ve ödeme şartlarının ki (özelikle 1 yıl kıdem bekleme) süresi ve diğer nedenler sebebi ile Kıdem Tazminatını alamayan işçi sayısı da fazladır.Bu sebeple Uzlaşma komisyonları ve işçi  Mahkemelerinin yükü de  artmaktadır.  

Henüz başında olduğumuz 2021 yılı içerisinde  Kıdem Tazminatlarına hakkaniyetli bir çözüm bulunarak, mali tablolar güncellenmeli, işçi ve işverenler açısından sorun olmaktan çıkarılmalı ve  İşverenler  sürekli  artan  bir borçlanmadan kurtarılmalıdır..    

Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN

SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com 

-YASAL UYARI

DİĞER YAZILARI  

-Satışların Kredi Kartı Pos Aracılığı İle Tahsilatı Komisyonları 

-Maliye'de Meslek Mensuplarının İstihdam Edilmesi  

-Sat Kirala Geri Al Uygulamasının Dayanılmaz Cazibesi