KDV-3 Sisteminde Yeni Raporlama Zorunluluğu

KDV-3 Sisteminde Yeni Raporlama Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye'de işyeri olmayan Elektronik Hizmet Sağlayıcıları'nın KDV beyannamelerini oluşturduğu resmi internet sayfası https://digitalservice.gib.gov.tr/ üzerinden yakın zamanda yayımlanan duyuruya göre elektronik hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki kurumlara düzenlediği (B2B) fatura listelerinin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle aylık olarak söz konusu internet sitesi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Açıklanması Gereken Hususlar:

Bilindiği üzere halihazırda KDV3 sisteminde sadece elektronik hizmet sağlayıcıları tarafından nihai tüketiciye (B2C) düzenlenen faturalar üzerindeki hesaplanan KDV, beyannameye konu edilerek vergi dairesine ödenmektedir. Kurumlara düzenlenen fatura listelerinin raporlanmasının amacı ise, bu faturaları takip etmek ve  elektronik hizmeti satın alan Türkiye'de mükellef kurumların Sorumlu Sıfatıyla yaptıkları KDV beyanlarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir.

Söz konusu yeni raporlama yöntemi ile elektronik hizmet sağlayıcılarının nihai tüketiciye düzenledikleri elektronik hizmet faturalarına ilişkin aylık KDV-3 beyannameleri vermelerinin yanı sıra, bu firmaların Türkiye'de mükellef kurumlara düzenledikleri elektronik hizmet satış fatura listelerini aylık olarak raporlamaları gerekmektedir. Bu raporlama, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenecek resmi bir elektronik evrak olarak kabul edilmektedir. Söz konusu satış faturaları için GİB tarafından ben fazla 10 MB boyutta olacak şekilde XML dosyası oluşturulmalıdır. Söz konusu XML listelerde bulunması gereken bilgilerin detayı aşağıdaki gibidir:

1. Müşteri Firmanın Vergi Kimlik Numarası (Seçimli): XML eleman adı ="taxRegistrationNumber"

Türkiye'de sorumlu sıfatıyla KDV beyanı yapmakla yükümlü kurumun vergi kimlik numarası bilgileri bu alana girilmelidir. Eğer kurumun VKN'si temin etmediyse bu alan boş bırakılabilir.

2. Müşteri Firmanın Ticaret Unvanı (Zorunlu): XML eleman adı ="nameSurnameTradeName”

Türkiye'de sorumlu sıfatıyla KDV beyanı yapmakla yükümlü kurumun ticaret unvan bilgileri bu alana girilmelidir. Zorunlu bir alan olup boş bırakılamaz.

3. Müşteri Firmanın İşyeri Adresi (Seçimli): XML eleman adı ="address"

Türkiye'de sorumlu sıfatıyla KDV beyanı yapmakla yükümlü kurumun işyeri adres bilgileri bu alana girilmelidir. Zorunlu bir alan değildir.

4. Ödeme Para Birimi (Zorunlu): XML eleman adı ="currencyOfPayment"

Türkiye'de sorumlu sıfatıyla KDV beyanı yapmakla yükümlü kurumun, söz konusu elektronik hizmet için yaptığı ödemenin para birimi bu alana girilmelidir. Zorunlu bir alan olup boş bırakılamaz.

5. Hizmet Bedeli (Zorunlu): XML eleman adı ="priceOfService"

Türkiye'de sorumlu sıfatıyla KDV beyanı yapmakla yükümlü kurumun, söz konusu elektronik hizmet için yaptığı ödemenin tutarı bu alana girilmelidir. Zorunlu bir alan olup boş bırakılamaz.

6. Ödeme Yöntemi (Zorunlu): XML eleman adı ="paymentMethod"

Türkiye'de sorumlu sıfatıyla KDV beyanı yapmakla yükümlü kurumun, söz konusu elektronik hizmet için yaptığı ödemenin yöntemi bu alana girilmelidir. Zorunlu bir alan olup boş bırakılamaz.

7. Fatura Düzenlenme Tarihi (Zorunlu): XML eleman adı ="invoiceDate"

Türkiye'de sorumlu sıfatıyla KDV beyanı yapmakla yükümlü kuruma düzenlenen hizmet faturasının düzenlenme tarihi bu alana girilmelidir. Zorunlu bir alan olup boş bırakılamaz.

8. Fatura Numarası (Zorunlu): XML eleman adı ="invoiceNumber"

Türkiye'de sorumlu sıfatıyla KDV beyanı yapmakla yükümlü kuruma düzenlenen hizmet faturasının numarası bu alana girilmelidir. Zorunlu bir alan olup boş bırakılamaz.

İlgili portal linkine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

https://digitalservice.gib.gov.tr/ 

KAYNAK: www.pwc.com.tr