KDV BEYANNAME VERME SÜRELERİ ÜÇER AYLIK OLMALIDIR

EYÜP YÜCELİ, MuhasebeDr Genel Yayın Yönetmeni

VERGİ BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ. KDV BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE OLMALIDIR 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu yeni ekonomi ve vergi reform paketine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki günlerde paket halinde sunulacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Elvan'ın açıklamaları ile önemli değişiklik ve güncellemelerin olacağı görülüyor

Bunlar arasında;

-Vergi Usul Kanunu’nun güncellenmesi, 

-Basit usulde vergilemenin ve beyan zorunluluğunun kaldırılması,

-Türkiye Dijital Vergi Dairesi'nin uygulamaya girmesi,

-Dijital Vergi Asistanı sisteminin oluşturulması

-Vergi denetiminde yeni bir sisteme geçilmesi,

-Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarının kademeli olarak artırılması,

-Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesinin sağlanması ile ekonomi ve vergi teşviklerinin genişletilmesi ile birlikte sadeleştirilmesine yönelik çalışma öne çıkmaktadır.

Vergi uygulamalarının sadeleştirilmesi ile birlikte muhasebe meslek camiasına yönelik iyileştirmelerin de bu reform paketine girmesinin sağlanması gerekmektedir.

Muhasebe meslek camiasının iyileştirmeye yönelik taleplerini TÜRMOB her platformda dile getirmekte ve ilgili kurumlara iletmektedir.

Vergi mükelleflerini ve muhasebe meslek camiasını bir nebze de olsa rahatlatabilecek olan uygulamanın başında VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME ve ÖDEME SÜRELERİNİN yeniden belirlenmesi gelmektedir...

Şöyle ki;

-AYLIK KDV BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER halinde olmalıdır.

-DÖRT DÖNEM OLAN GEÇİCİ VERGİ BEYAN VERME VE ÖDEME SÜRELERİ ÜÇ DÖNEME İNDİRİLMELİDİR.

-BA-BS BİLDİRİM FORMLARI KALDIRILMALIDIR. Kaldırılmadığı taktirde 6 Aylık halinde 2 döneme indirilmelidir, 

-MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANLARI ÜÇER AYLIK  Dönemler halinde verilmelidir.

-Bildirim ve beyannamelerin ceza kesilmeden yapılacak düzeltme süreleri en az 45 güne çıkarılmalıdır.

-Ve mükellefle birlikte muhasebe meslek camiasını rahatlatabilecek, mutlu edecek diğer bazı uygulamaların kolaylaştırılması...

Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mızın bilgilerine saygıyla arz ederiz...

Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr Genel Yayın Yönetmeni
info@muhasebedr.com