KDV İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

 


Katma Değer Vergisi İade alacaklarının talep etme süresi ile ilgili değişiklik 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak  yürürlüğe girmiş  bulunmaktadır.

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10 maddesi ile, getirilen düzenleme ile,

Madde 10)

3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “indirilemeyen Katma Değer Vergisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “sınırlayabilir.” ibaresi “sınırlamaya; imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Mükellefler Katma Değer vergisi iade alacaklarını bir an önce almak ve finansal rahatlama sağlamak istemektedirler

Bu gerekçe ile, gündemden hiç düşmeyen konu olması sebebi ile, yapılan değişikliklerde hem meslek mensupları ve hem de mükellefler tarafından  değişikler takip edilmektedir.

Sonuçta bir alacak.

İade talep süreleri 2019/Ocak döneminden  sonraki dönemlere uygulanmak üzere iade alacağının gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar yapılabilecektir.

2019 yılı öncesi  döneme  ait örneğin 2016 yılına ait olan iade alacağının talep süresi  5 yıl olarak uygulanacaktır. 

Saygılarımla,


DİĞER YAZILARI  

-KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SMİYB’ LER FORM BA BİLDİRİMİNDEN ÇIKARILIP ÇIKARTILMAYACAĞI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE 

-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ 

-YASAL UYARI