KDV'de İndirim Müessesesinin Fabrika Ayarları Değiştirildi

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİmemduh.ozcn@hotmail.com 

              3065 Sayılı Katma Değer Vergi , Vergi mevzuatımıza girdiği günden bugüne kadar en çok değişiklik yapılan ve Ticari Kazanç elde eden etmeyen her kesimi ilgilendiren bir Kanun olmuştur.

            Ayrıca Genel Bütçe Vergi gelirlerin de hatırı sayılır bir tutar ile, Hazine ve Maliye Bakanlığının özel önem verdiği ve daha çok mesai harcadığı bir vergi türlerindendir.

Bilindiği üzere ; İşleyişi  (Satışlara ait) yüklenilen KDV den, ( Alışlara ait)   İndirim konusu yapılan KDV nin indirilmesi ve aradaki farkın Devretmesi veya ödenmesi şeklindedir. 

          Vergi Kanunların  hemen hemen hepsinde   dönemsellik ilkesinin uygulandığı, Gelir ve giderlerin bu dönem için de ki faaliyetler sonucu elde edilen kazançlar üzerinden oransal olarak hesaplanan ve genelde beyana dayanan bir vergi sistemi ile  Mali idare vergi toplamaktadır.

       DÖNEMSELLK ilkesi yıllarca Meslek mensupları tarafından titizlikle uygulanan bir ilke olmuştur. Mükelleflere karşıda bir nevi savunma aracı olarak kullanılmaktadır.

         15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı TC Resmi Gazetede yayınlanan 23 seri nolu KDV tebliği ile yapılan düzenleme ile, indirim konusun da DÖNEMSELLİK İLKESİ faturanın düzenlendiği yılı izleyen yılın sonu olarak değiştirilmiştir.  

         Bu değişiklik kimine göre yerin de düzenleme , kimine göre ise bazı suiistimallere açık bir uygulama olacağı kanaati taşımaktadır. 
Bir örnek vermek gerekirse, 
         OCAK 2018 de düzenlenen ve her ne hikmetse !!! alıcıya ulaşmayan bir fatura 2019 ARALIK ayın da (yaklaşık 22 ay sonra) ulaştığın da !!  Katma Değer Vergisi tutarı indirim konusu yapılabilecek.
          Ve hatta bazı yazar ve çizerler ‘’ hadi biraz daha gayret  ‘’diye yazarak gider yazılması yönünde düzenlemenin de yapılmasını istemektedirler.
 Bu uygulama  beraberin de bir çok sorunu getirir ve başlık ta belirttiğim VERGİ DE FABRİKA AYARLARININ bozulmasına ve Meslek mensuplarına sorumluluk getirmesine sebep olacağı şüphesizdir.

           MAKUL SÜRE 

           Bir olayın, işlemin, hizmetin vs gerçekleşmesi  makul bir süre  için de olmasını Hukuk kuralları emreder. Bazı dava larda Hakim  makul süreyi neden geçirdin, bildirmedin gerekçesi ile reddettiği kararlar bulunmaktadır.

             Bugün vergi sisteminin temel taşı olan FATURALAMA da çağımızın  gelişen  elektronik işlemleri sayesinde  ELEKTRONİK fatura uygulamasına geçilmiş ve giderek yaygınlaşmaktadır. İleri ki yıllarda bütün mükellefleri kapsayacaktır. 

              Elektronik ortam da düzenlenen ve mükellefin hangi gerekçe ile kayıt etmediğini bilmediğimiz bir e-fatura izleyen yıl sonuna kadar KDV de indirim konusu yapılabilecek olması düşündürücüdür. 

            Temel ilke olarak savunduğum YILLIK  dönemsellik İLKESİ BOZULMAMASIDIR.

           23 Seri nolu KDV tebliğindeki  düzenleme dede MAKUL SÜRE olarak bir tanımlama yapılarak , İLGİLİ OLDUĞU YILIN NİHAİ /KURUM-GELİR) VERGİSİ BEYANNAMELERİ nin verilme tarihi son gününe kadar KATMA DEĞER VERGİSİ indirim  konusu yapılabilirdi. 
 
Saygılarımla...
22.02.2019