KEP ve işverenleri ilgilendiren önemli bir yargı kararı

Fatih Acar Yeminli mali müşavir

KEP ve işverenleri ilgilendiren önemli bir yargı kararı


KEP Nedir?


KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.


Çalışanlara Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Üzerinden Gönderim Yapılması Personelce İmzalanmış Ve Muhteviyatı Kabul Edilmiş Sayılır Mı?


Teknolojinin sağladığı imkânlarla son yıllarda iş süreçlerinde hızlı bir dijitalleşme ve elektronik ortamda yürütülen işlemlerde artış görülmektedir. Buna bağlı olarak bazı işyerlerinde, personel özlük belgelerinde, bordrolama ve diğer yasal dokümanlarda basılı ve ıslak imzalı belge yerine online ortamda e-imzalı (KEP) dosyalamanın tercih edildiği görülmektedir.

Yazının devamı için tıklayınız

Fatih Acar Yeminli mali müşavir