Kıdem tazminatında yapılan önemli değişiklikler

VEDAT İLKİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

2019 YILI II.DÖNEM KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 04/07/2019 tarih ve 27998389-010.06.02-205248 sayılı Genelge ile 01/07/2019 – 31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 

Dönem

01.07.2019 – 31.12.2019

Aylık Katsayısı

0,138459

Taban Aylık Katsayısı

2,167248

Yan Ödeme Katsayısı

0,04391

 

01.07.-31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDA KIDEM TAZMİNATI HESABI

KATSAYI

0,138459

TABAN AYLIK

2,167248

(1500 GÖSTERGE+8000 EK GÖSTERGE)

9500

0,138459

1.315,36

(1500 GÖSTERGE+8000 EK GÖSTERGE)

9500

0,29768685

2.828,03

1000 TAB.AYLIK GÖSTERGESİ

1000

2,167248

2.167,25

500 KID.GÖSTERGESİ

500

0,138459

69,23

6.379,86

TL/YIL

 

ÇOCUK ZAMMI

KATSAYI

0,138459

01.01-30.06.2019

1 ÇOCUK (250 GÖSTERGE)

250

0,138459

1

34,61

2 ÇOCUK (250 GÖSTERGE)

250

0,138459

2

69,23

NOT:0-6 YAŞ ARASINDA GÖSTERGE 500 UYGULANIR.(*)

500

0,138459

1

69,23

500

0,138459

2

138,46

AİLE YARDIMI

KATSAYI

0,138459

01.07-31.12.2018

KATSAYI

0,138459

2134 GÖSTERGE

2134

0,138459

295,47

 

Ölüm Yardımı

KATSAYI

0,138459

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde

9500

0,138459

1.315,36

Memurun vefatı halinde

19000

0,138459

2.630,72

 

EMEKLİ AYLIKLARINDA GEÇERLİ OLAN SINIR EK ÖDEME MİKTARI: 1.298,56

1.298,56 TL fazla emekli aylıklarına %4,1.298,56 TL. az emekli aylıklarına %5 ek ödeme uygulanır.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI

Gösterge aylığı

520

0,138459

72,00

Ek gösterge aylığı

0

0,138459

0,00

Kıdem aylığı

500

0,138459

69,23

ÖHT

1315,3605

0,55

723,45

Taban aylığı

1000

2,167248

2.167,25

 

 

Toplam EKEK

3.031,92

EMEKLİ AYLIĞI

ABO:50+30=80

EKEK*0,80

2.425,54

EMEKLİ AYLIĞI

 

 

2.425,54

%4 EK ÖDEME

 

 

97,02

EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ

 

 

2.522,56

 

EMEKLİ SANDIĞI’NDA DUL VE YETİMLERE BAĞLANACAK ALT SINIR AYLIK

Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar ise hesaplanan emekli aylığı alt sınır tutarının;

 

a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,

2.522,56

b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise %90’ından,

2.270,31

c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise %80’inden az olmaması gerekiyor.

2.018,05

 

5510 sayılı Kanun’un 55. maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamamaktadır.

Hak sahibi kimselerin aylıkları ise hak sahibi bir kişi ise hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamamaktadır.

Bu durumda da 5510 ile 5434 Kanun  yönünden alt sınır aylığının hesabında özellikle tutarları yönünden 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlara açısından ciddi bir fark ortaya çıkmaktadır.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com