Kira beyanında ortodonti harcamaları indirilebilir mi?

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

KİRA GELİRİ  ELDE EDENLER ORTODONTİ  HARCAMALARINI BEYANNAMEDEN İNDİREBİLİRLER Mİ ?

 

Memduh ÖZCAN

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com


Bilindiği üzere,  Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve hakların sahipleri zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri tarafından Kiraya verilmesinden elde edilen iratların Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira Geliri) olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Kira Gelirleri (istisnayı aşması halinde) izleyen yıl 25.Marta kadar beyan edilerek varsa ödenecek verginin 2 taksitte (veya defaten) ödenmesi gerekmektedir.

Kira gelirlerinden indirilecek giderler arasında Aynı Kanunun 89 maddesinde yer alan ‘’ Diğer İndirimler’’de sayılan Eğitim ve sağlık harcamaları belli şartlarda  indirilebilecektir.

Şöyleki,

……beyan edilen gelirin % 10 unu aşmamak şartı ile Türkiye de yapılması ve Gelir veKurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlardan vergi usul Kanununda sayılan belgeler ile tevsik edilmek şartı ile, Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ait eğitim vesağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlananlar hariç)

 

Bu gerekçe ile,

Diş tedavisi için diş teli ile yapılan ortodonti harcamaları Sağlık harcamaları kapsamında olduğundan, Kira geliri beyannamesinden indirim konusu yapılabilecektir.(1)

Dişçinizden fatura veya serbest meslek makbuzu almayı unutmayınız.

Saygılarımla,

Kaynak : (1)  İst. Vergi Dairesi Başkanlığı 13.12.2017 tarih 62030549-120[89-2017/623]- 53913özelge


DİĞER YAZILARI  

-MİRAS YOLU İLE İNTİKAL EDEN KOOPERATİF HİSSESİNİN SATIŞINDA BİR AYRINTI

-DİKKAT! HUZUR HAKKI ÖDEMESİ HUZURUNUZU KAÇIRMASIN!

-İZLEYEN YIL GELEN FATURADAKİ KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İNDİRİMİ

-İHRACAAT BEDELLERİNİN ÜLKEYE GETİRİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

-KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SMİYB’ LER FORM BA BİLDİRİMİNDEN ÇIKARILIP ÇIKARTILMAYACAĞI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE 

-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ 

-YASAL UYARI