Kısa Çalışmada Hafta Tatili Ücretinin SGK’ya Bildirimi Nasıl Yapılır?

Kısa Çalışma Döneminde Hafta Tatili Ücretini Kim Öder, SGK’ya Bildirimi Nasıl Yapılır?

Tüm Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bazı işyerleri faaliyetine ara vermek bazıları da çalışma sürelerini azaltmak suretiyle Mart ayından beridir şartları sağlayan işçileri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaktadır.

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında faaliyetini durduran işyeri işçileri kısa çalışma uygulanan aylarda 30 günlük kısa çalışma ödeneğinden faydalandıklarından hafta tatili ücretleri de kısa çalışma ödeneği olarak ödenmiş olmaktadır. Ancak işyerinin bir bölümünde veya tamamında çalışma süresinin azaltılması şeklinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanması halinde ise Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin 4.3.Bildirgelerin Onaylanması, Ödeme ve Diğer İşlemler başlıklı bölümünün 11. Maddesinde kısa çalışma döneminde bulunan hafta tatili günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işverenler ile Türkiye İş Kurumu tarafından paylaşılarak ödeneceği hükmü gereği hesaplama yapılarak bir bölümünün işveren tarafından bir bölümünün ise Türkiye İş Kurumu tarafından  ödenmesi gerekmektedir.

Haftada 45 saat çalışan işçiye, 4857 sayılı İş Kanunun 46. Maddesi gereği, en az 24 saat kesintisiz dinlenme (hafta tatili) verileceğinden ve 24 saatlik dilim de 1 güne tekabül ettiğinden, yine 1 günlük çalışma süresi de 7,5 saat olduğundan, işçi haftada 7,5 saat çalışmamasına karşın çalışmış gibi sayılarak hafta tatiline hak kazanmaktadır. Bu durumda, orantı kurularak işçinin çalışması karşılığında ne kadar süre hafta tatiline hak kazandığının bulunması ve bu şekilde bulunan sürenin çalışılmış gibi sayılan süre olması nedeniyle işçiye ödenecek ücret hesabında dikkate alınması ve SGK’ ya yapılacak bildirim hesabında da çalışılan süreye eklenerek hesaplama yapılması gerekmektedir.

Örneğin; işyerinin tamamında haftalık çalışma süresinin 30 saat azaltılması olarak kısa çalışma ödeneğine başvurması durumunda,Kasım ayında haftalık 15 saat, toplam 60 saat çalışan işçi için hesaplama yapıldığında, 45 saat çalışan işçi 7,5 saat hafta tatili kazanırsa, 60 saat çalışan işçi 10 saat kazanacaktır. Bu durumda, işçinin çalıştığı süre (60 saat) ve işveren payına düşen hafta tatili süresi (10 saat) toplamı kadar yani 70 saatlik ücretinin karşılığı kadar ücret (aylık ücreti /225 saat * 70 saat) almaya hak kazanacaktır. İşçinin Kasım ayında SGK çalışılan gün sayısı bildiriminin ise 10 gün olması (70/7,5=9,33 ancak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. Maddesi gereği tama iblağ edilmesi gerektiğinden 10 gün olarak bildirilmelidir.) gerekmektedir. Ay içinde kalan 20 günlük ücrete ilişkin ödeme ise Türkiye İş Kurumu tarafından kısa çalışma ödeneği olarak işçiye ödenecektir. 

Ahmet TEKİN

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

ahmettekin1012@gmail.com