Kripto Para Borsalarına İlişkin Kanunda Neler Var?

Kripto Para Borsalarına İlişkin Kanunda Neler Var?

Kripto varlıklar her yıl artarak gerek dünya ve gerekse ülkemizdeki gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Özellikle son dönemde hayatın daha fazla içine girmeye başladığını, işlem hacminin arttığını ve işlemlerin kolaylaştığını görmekteyiz. Tüm bu gelişmeler, dünya genelinde dijital varlıkların hukuki bir zemine oturtulması ihtiyacını doğurmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizde de yasal düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Dünya genelindeki mevzuata baktığımızda, ilk sırayı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi prosedürleri gereği yapılan hukuki düzenlemeler yer almaktadır. Bunu kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kripto para borsalarının lisanslanması, kuruluş süreçleri, denetimi, izlenmesi ve tabi olduğu kurumlara ilişkin oluşturulan düzenlemeler takip etmektedir.

Günümüzde hızla değişen teknolojilerin bir sonucu olarak ihtiyaçlar da farklılaşmakta ve gelişime yön vermektedir. Teknolojide yaşanan bu değişim elbette fînansal piyasaları da etkilemektedir. Finansal sistemi çeşitli kanallardan etkileyen teknolojik gelişmeler, merkezi sistemler üzerinden yürütülen faaliyetlerin işleyişinde de değişikliklere yol açmıştır.

Bu kapsamda dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak oluşturulan kripto varlıklar da yeni bir varlık grubu olarak ortaya çıkmıştır. Kripto varlıklar kullanmakta oldukları blok zinciri ve şifreleme gibi teknolojilerin getirdiği imkânlarla birlikte varlıkların transfer edilmesi ve benzeri işlemlerde merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmaması gibi özellikleri bakımından mevcut finansal sistemdeki varlıklardan belirgin şekilde farklılaşmaktadır.


Erol Çember