Limited Şirketten A.Ş’ye dönüşürken nelere dikkat etmeli?

Limited Şirketten A.Ş’ye dönüşürken nelere dikkat etmeli?

Kurumlar nevi değişikliğine gidebiliyorlar. Bu gibi durumlarda özellikli hususlar var. Bunlardan birisi de indirimli kurumlar vergisi ile ilgili.

KANUN NE DİYOR?

Kurumlar Vergisi Kanunu 19. maddesinde; kurumların, birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması, münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi şartları dahilinde tür değiştirmelerinin de devir hükmünde olduğu belirtilmiş.

Türk Ticaret Kanunu 180. maddesinde, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu, 181. maddesinde ise bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine dönüşmesinin geçerli türde değişiklik olduğu belirtilmiş.

AVANTAJ

Limited iken anonime dönüşen bir şirket için; yeni şirket, tür değişikliği yoluyla münfesih hale gelen limited şirketin devamı olduğundan, limited şirket adına düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar için “indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılması mümkün” (Maliye Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 51421814-125[19-2014/146]-40 sayılı özelgesi).

Dr. Cem Barlas Arslan

HÜRSES