Mali mührün süresinin dolması, arızalanması hakkında duyuru

GELİR İDARESİ'DEN, MALİ MÜHRÜN SÜRESİNİN DOLMASI, ARIZALANMASI, ÇALINMASI,
KAYBOLMASI HAKKINDA DUYURU

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarında kullanılan Mali Mühür sertifikasının
geçerlilik süresi 3 yıl olup, sertifikanın süresinin bitimine 3 ay kala Kamu Sertifikasyon
Merkezi tarafından mükelleflerimizin sistemde kayıtlı e-posta adreslerine, sertifikanın
süresinin dolduğuna ilişkin bildirim yapılmaktadır.

Mali Mührün süresinin dolması nedeniyle e-Defter beratlarının kanuni süresinde
yüklenememesi; mücbir sebep hali olarak değerlendirilmemekte ve beratların yüklenmesi için
ek süre verilmemektedir. Bu nedenle, mali mührün geçerlilik süresine ilişkin e-posta alan
mükelleflerimizin, sürenin dolmasını beklemeden yeni Mali Mühür başvurusunda bulunmaları
önem arz etmektedir.

Mali Mührün süresinin dolmasının yanı sıra arızalanması, çalınması, kaybolması vb.
öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali Mühür
edinilmesi tavsiye olunmaktadır.

Kamuoyuna önemle duyurulur