MALİ MÜŞAVİRİN AĞIR CEZADA YARGILANMASI

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN MÜKELLEFİNE VERDİĞİ BİLGİ NEDENİYLE AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI VE YARGILANMASI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin mesleğini icra ederken müşterisiyle yaptığı telefon görüşmelerinden  kaynaklı olarak AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE dava açıldığı ve yargılandığı belirtilerek Meslek Odasından bunun mesleki kurallara uygun olup olmadığına dair bilgi talep edilmiştir.

Konuya ilişkin Adana SMMM Odası Başkanlığının yazısı aşağıdadır; 

Mali Müşavirler; müşavirlik hizmeti kapsamında müşterileri olan ticari işletmelere verdikleri bilgi nedeniyle, ticari işletmelerin iş ve işlemleri nasıl yaptıklarından, yasa ve ticari teamüllere uyup uymadıklarından, eğer iştirak ettiklerine dair somut delillerle ispat edilmemişse, sorumlu tutulamazlar.

Bir üyemizin yargılandığı davaya ilişkin olarak verdiğimiz görüş aşağıdadır.


Görüntünün olası içeriği: yazı

Görüntünün olası içeriği: yazı
Görüntünün olası içeriği: yazı
KAYNAK ADANA SMMMO BAŞKANLIĞI