Mali Müşavirin Mükellef ve SGK'ya Karşı Sorumluluğunda Püf Nokta

Mali Müşavirin Mükellef ve SGK'ya Karşı Sorumluluğunda Püf Nokta

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden Meslek Mensubunun Sorumluluğunda püf noktalar

Sahte işyerlerinin köküne kibrit suyu!

İSTANBUL’dan ismi mahfuz okurumuz S.E. soruyor: “Bünyamin bey, emeklilik için günü yok diye benim hanımı bir muhasebeciden sigortalı gösterdik. Dört sene boyunca her ay 300 Lira verdim muhasebeciye elden. Meğer bu gösterdiği yer sahtekârmış, SGK müfettişi bizi çağırdı, hanımın emekliliğini iptal ettiler. Şimdi biz bu sahtecilerden paramızı geri alabilir miyiz? Devlet bu sahtecilere bir şey yapmayacak mı?”

Sayın okurum, siz de sahte işyerleri kuran dolandırıcıların tuzağına düşmüşsünüz.

Ne yazık ki, dolandırıcılar sizin gibi yüzbinlerce kişiyi emekli olacaklar diyerek dolandırdı, parasını kaptıktan sonra ise SGK’ya borç takarak sırra kadem bastı…

Sahte işyerleri ne yazık ki ülkemizde büyük bir sorun…

Batmış işyerlerini devralan veya garibanlar üzerine dükkan açan dolandırıcılara ne yazık ki mesleğinin yüz karası bazı muhasebeci ve mali müşavirlerin de yardımcı olduğu tespit olunuyor.

Sahte işyerleri SGK’ya yüz milyonlarca lira zarara neden oluyor… Mağdur olan vatandaşlar ise bir yana…

GARİBAN VATANDAŞLAR DOLANDIRILIYOR

Sahte işyerleri o kadar büyük bir sorun ki, dolandırıcılar vatandaştan emeklilik umuduyla topladıkları paraları SGK’ya ödemiyor, trilyonlarca borç takıyor…

İşyerleri gariban veya kimsesiz kişiler adına açıldığı için SGK’nın alacaklarını icra yoluyla tahsil edebilmesi de mümkün olmuyor.

Gariban vatandaşların ise paraları gittiği yetmiyormuş gibi emeklilikleri yanıyor, sigorta günleri iptal oluyor, hastanede aldıkları tedavi masrafları kendilerinden borç olarak geri isteniyor. Zira SGK sahte sigortalı gösterilenleri iptal ediyor, bir işyerinde fiilen çalışmadan sigortalı olmak yasal değil…

Yani özetle olan dolandırılan gariban vatandaşa ve dolandırılan SGK’ya oluyor…

SONUNDA NEŞTER VURULDU

İşte sonunda bu “sahte işyeri” sorununa neşter vuruldu.

Geçtiğimiz ay Meclis’te kabul edilen 6728 sayılı Kanun ile artık sahte işyerlerinin kesin olarak sonunu getirecek bir düzenleme yapıldı.

Bu torba yasa ile aylık SGK bildirgelerinin artık Muhtasar beyannemeler ile birleştirildiğini daha önceki yazılarımda anlatmıştık. Bu yazımızı şuradan okuyabilirsiniz:

http://www.memurhaber.com/muhtasar-ile-aylik-sgk-bildirgesi-birlestiriliyor-1702635y.htm

Son düzenleme ile artık işverenler tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilecek, hem sigortalıların hizmetleri hem de vergileri ayni belge ile beyan edilecek.

Bu beyannameyi ise muhasebeci mali müşavirlerin vermesi gerekiyor…

AYLIK BİLDİRGEYİ ARTIK MUHASEBECİLER VERECEK

İşte işin püf noktası da burası…

Artık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni muhasebeci ve mali müşavirler verecek.

6728 sayılı Kanuna koyulan madde gereğince de SGK’ya gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklar.

Türkçesi şu: Artık muhasebeciler ve mali müşaviler de SGK’nın prim borçlarından “MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN” borçlu olacak!

Şimdiye kadar böyle bir düzenleme olmadığından yasal boşluk vardı…

MALİ MÜŞAVİR SORUMLU OLACAK

Muhasebeci mali müşavirlerin müştereken müteselsilen sorumlu olduğunu söyledik.

Müştereken ve müteselsilen sorumluluk şu demek: Eğer bir işveren çalıştırdığı sigortalılar için ödemesi gereken primleri ödemezse bu parayı bizzat muhasebeci ödemek zorunda kalacak.

Zira müşterek müteselsil sorumluluk en ağır borç sorumluluklarından biri…

SGK işverene başvurmaya gerek kalmadan doğrudan muhasebeciye haciz uygulayabilecek…

Bu muhasebeci mali müşavir okurlarımız açısından ağır bir yükümlülük. Ancak bu yükümlülüğün mükelleflerine ücret olarak yansıtalacağı açık…

SAHTE İŞYERLERİNİN SONU GELDİ

Böyle olunca da şimdiye kadar bu sorumluluk olmadığından dolayı ortaya çıkan sahte işyerlerinin sonu geliyor…

Sonu geliyor zira artık batmış işyeri devralınsa yahut da gariban birinin üzerine işyeri açılsa bile mali müşavir ve muhasebeci müşterek ve müteselsil sorumlu olduğundan SGK’nın alacakları garanti altına alınmış olacak…

Yani bir dolandırıcılık sektörü haline gelen sahte işyerlerinin sonu geldi!

Daha önce defalarca yazılarım ve makalelerimde belirttiğim bu çözümün yasal değişiklik ile gerçekleştirilmiş olması sahte işyerlerini bıçak gibi sona erdirecek.

Hem dolandırılan yüzbinlerce vatandaşın sorununu çözen hem de SGK’nın alacaklarını iç eden dolandırıcıların sonunu getiren bu adımdan dolayı hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Süleyman Soylu hem de SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı tebriği hak ediyor…

---

Kıssadan Hisse

“Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.”

— Mustafa Kemal Atatürk

BÜNYAMİN ESEN

http://www.memurhaber.com/sahte-isyerlerinin-kokune-kibrit-suyu-1704521y.htm