Mali Müşavirler ve Stajyerler öncelikli aşı grubuna alındı

SMMM ve SMMM Stajyerlerne aşı..

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve SMMM Stajyerler öncelikli aşı grubuna alındı…