Mali Müşavirlere Arabuluculuk Yetkisi (Eyup YÜCELİ)

Hangi Mali Müşavir Arabulucu olabilir?

MALİ MÜŞAVİRLERE ARABULUCULUK YETKİSİ...

Kısa sürede günümüz gözde meslekleri arasında yerini alan unvan olarak ARABULUCU, faaliyet olarak da ARABULUCULUK diye nitelendirilen bu meslek için Mali müşavirler de Türkiye genelinde bir imza kampanyası başlattı.

Bu imza kampanyası ile Hukukçularla birlikte Mali müşavirlerin de bu mesleği icra etmelerinin gerektiği savıyla Türkiye ve Adalet Bakanlığı nezdinde kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır

3568 Sayılı Yasa ile yetki almış, Hukuk Fakültesi mezunu olmayan meslek mensuplarının Arabuluculuk faaliyetinde bulunabilmesi için  6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 2 Haziran 2018 Tarih ve 30439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde konuya matuf değişikliklerin yapılması gerekiyor

Kanunlara göre, Arabulucu kimdir, Arabuluculuk nedir, kimler nasıl Arabulucu olabiliyor? sorusuna da kısaca değinerek konumuza devam edelim;

Arabulucu tanımı hem ilgili kanunda hem de ilgili yönetmelikte verilmiştir.  Arabuluculuk faaliyetini icra eden, Adalet Bakanlığınca düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiye ARABULUCU deniyor

Arabuluculuk, yine kanunda ve yönetmelikte tanımlanan; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren. Uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemine ARABULUCULUK denmektedir.

Arabuluculuk faaliyetini icra etmek için gerekli olan şartlar da yine ilgili kanun ve yönetmelikte belirlenmiş olup, başvuruda bulunacak olan adayların öncelikle Arabulucular siciline kaydolması gerekiyor.

Bu sicile kaydolabilmek için, Türk vatandaşı olmak, Hukuk Fakültesi mezunu ve mesleğinde asgari 5 yıl tecrübe şartı aranmaktadır. Arabulucu olmak için arabuluculuk eğitimini tamamlamakla birlikte Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı ve sözlü sınavları başarıyla tamamlaması gerekiyor. Yine şartlar arasında tam ehliyetli olmak, kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak aranan diğer şartlar arasında yer alıyor

Yukarıdaki şartlara göre Hukuk Fakültesi mezunu olmakla birlikte 5 yıllık mesleki tecrübeye haiz, arabuluculuk mesleğini yapmalarına ruhen ve bedenen engel bir hallerinin bulunmadığını sağlık kuruluşlarından alacakları raporlarla belgelendiren 3568 Sayılı Yasa ile yetki almış Mali Müşavirler de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 30. maddesi gereğince Arabuluculuk siciline kaydolma hakkına haiz olacaktır.

Aksi halde Mali müşavirlerin mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bu gözde mesleği icra edebilmeleri mümkün görünmüyor.

İşte Türkiye genelinde başlatılan imza kampanyası ile Mali Müşavirlerin mesleki açıdan elde edilebilecek arabuluculuk yapabilme hakkı en önemli ve en büyük kazanımlardan olacaktır. 

Bağımsız Denetçilikte olduğu gibi bu kazanımın elde edilebilmesi için de bütün meslek mensuplarının hep birlikte taşın altına ellerini koymaları ve bu imza kampanyasına destek vermeleri son derece önem arz etmektedir. Aksi halde bu gözde mesleği hukukçularla birlikte yapabilmenin mümkün olunamayacağı bilinmelidir. 


EYUP YÜCELİ
Mali Müşavir - Denetçi