Mali Müşavirlere KOTA Uygulaması

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçi

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE MÜKELLEF MÜŞTERİ KOTASI UYGULAMASI 

Müşteri (Mükellef) kotası nedir? 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler arasında niçin müşteri kotası isteniyor? 

Türkiye'de ne kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir var? 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir başına düşen müşteri sayısı ne kadar? 

SMMM'lere Müşteri kotasını hangi Kurum nasıl uygulayacak? 

Bugün sizlerle, meslek mensuplarının bir türlü derman bulunamayan kanayan yarasını masaya yatırmak, dertleşmek ve meslek mensuplarının içinde bulunduğu durumun bir fotoğrafını çekmek istiyorum. 

Hiç alışık olmadığım şekilde yazıma sorularla başlamak zorunda kaldım. İnanın Türkiye’ nin her yerinden o kadar çok soru geliyor ki… Muhasebe mesleğinin ne denli zor ve meşakkatli bir zanaat olduğunu bilmem anlatabiliyor muyum? 

Evet bugün sorularla başladım zira günün, hatta son zamanların en ağır, en zor soru ve konularından birini sizlerle paylaşmak istedim;  

MÜKELLEF - MÜŞTERİ PAYLAŞIMI - KOTA - TAHSİLAT...  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere müşteri kotası uygulanmasına ilişkin tarafıma gelen dikkat çekici e-postayı tensiplerinize sunuyorum... 

İletiyi paylaşmadan önce yazımızın başında belirttiğimiz istatistiki verilere bir göz atmak gerekiyor;

TÜRMOB verilerine göre; Türkiye geneli meslek mensubu dağılımı;

 -Çalışanlar kütüğüne kayıtlı SERBEST ÇALIŞAN SM-SMMM sayısı; 59.906 

-Bağımlı çalışan SM-SMMM sayısı; 49.947 

Toplam SM-SMMM Sayısı; 109.853

 YMM Sayısı; toplam 4.785 (serbest çalışan: 2.710 - bağımlı çalışan; 2.075 

TÜRMOB'a kayıtlı toplam MESLEK MENSUBU sayısı : 111.638 olarak gözükmektedir.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre;

 Kasım 2018 sonu itibariyle; 

-Gelir vergisi faal mükellef sayısı: 1.922.498 

-Kurumlar vergisi faal mükellef sayısı; 808.242 

-KDV faal mükellef sayısı; 2.674.839 

-Gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı: 2.797.656 

-GMSİ faal mükellef sayısı; 1.988.578 

-Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi faal mükellef sayısı; 778.330 olarak gözükmektedir. 


Yukarıdaki RESMİ verilere göre; 

-Bir SERBEST ÇALIŞAN SMMM'ye; 

-Ortalama 30 - 35 adet gelir vergisi mükellefi, 

-13 - 15 adet kurumlar vergisi mükellefi, 

-30 - 40 adet GMSİ mükellefi 

-10-15 adet Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi düşmektedir. 

-SERBEST ve BAĞIMLI ÇALIŞAN YMM başına, ortalama 559 adet KDV vergi mükellefinin olduğunu belirterek konumuza devam edelim. 

Kota uygulanmasını isteyen ve bunu kampanyaya dönüştüren meslek mensubu e-posta yazısında;

Merhabalar, (SMMM) Meslekte Adaletli Gelir Dağlımı İçin Müşteri Kotası Gelmeli, Meslekte Düşük Maaş ve İşsizlik Son Bulacak adlı Kampanyamız Başladı. 

Kampanyamızın meslektaşlara ulaştırabilmemiz için aşağıdaki basın açıklamamızı haber formatınızda yayınlamanızdan büyük mutluluk duyacağım. 

Şimdiden teşekkürler. İyi Çalışmalar (Serdar Y... SMMM) 

Serdar Beyin yayınlanmasını istediği basın açıklamasının özeti; 

3568 Sayılı Kanundan yetki almış olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler mesleğinin gereği olarak, işletmelerin muhasebeyle ilgili faaliyetlerinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak, bu faaliyetlerin mevzuatlara uygunluğunu denetleyip değerlendirmek ve gerektiğinde işletme ile resmi mercilere tarafsız bir şekilde sunmakla sorumludurlar

Mevcut uygulamada bağımsız çalışan meslek mensuplarında defter sınırlaması yani müşteri kotası bulunmamaktadır.  500, 700 hatta 1000 geçkin defter tutan meslek mensubu bulunmaktadır. 

Meslek bilgiye, gerekli özen ve titizliğe dayanan bir meslektir. Bundan dolayı kaliteli iş yapılması ve kamu için ön denetimin sistemini meslek faaliyetinin bir parçası olarak yerine getirilmelidir. 

500, 700 hatta 1000 geçkin sayıda defter tutmak hem işin kalitesini ve vergi ön denetim gücünü düşürüyor hem de meslektaşlar arasında haksız rekabete neden oluyor. .... 

SMMM Müşteri kotası uygulanmaya başladığında SMMM’lerde düşük maaş ve işsizlik son bulacağı gibi yeni istihdam alanları ortaya çıkacaktır. .... 

(SMMM) Meslekte Adaletli Gelir Dağlımı İçin Müşteri Kotası Gelmeli Kampanyası başlamış bulunmaktadır. ..... diyerek, bir internet (Change.Org) sitesindeki kampanyayı işaret ediyor. 

Konuya ilişkin müspet ya da menfi bir çok görüş olacaktır. Yıllarını bu mesleğe vermiş konusunda uzmanlaşmış onlarca mali müşavir yetiştirmekle beraber bu süre içerisinde yüzlerce müşteri edinmiş olan ve yanında meslek mensuplarını çalıştırarak onlara katkı sağlayan USTALARIN da hakkını vererek, bütün görüşlere saygı duyulması gerektiğini belirtmek isterim 

Nedir bu müşteri ya da mükellef kotası; 

Bir meslek mensubunun 3568 sayılı Yasa çerçevesinde yürütmekle mükellef olduğu mesleki işlerin ilgili Kurumca belli bir puan ve sayıyı aşmayacak şekilde düzen ve disiplinle yapılmasının temini olarak nitelemek mümkündür. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının üzerinde çalışma yaptığı KOTA düzenlemesinin 2019 yılı içerisinde bir Tebliğle uygulamaya geçilebileceği alınan duyumlar arasında… 

Bazı meslek mensuplarının KOTA uygulamasını talep etme sebeplerini anlamak için müneccim olmak gerekmiyor. İstekleri, müşterilerin meslek mensuplarına hakkaniyetle dağıtılmasının temini ve gelirlerin adil olarak bölüşümüdür. Gerisi teferruattır. 

SONUÇ; 

-Uygulaması düşünülen Müşteri mükellef KOTA düzenlemesinin, Mali İdare tarafından değil de, TÜRMOB ve Meslek Odaları tarafından uygulanarak çözüme kavuşturulması,

-Meslek mensupları bu ve buna benzer kampanyalar yaparken azami dikkat ederek meslektaşlarını zan altına sokacak cümle ve isnatlardan şiddetle kaçınmaları,

-Bu konunun, yüzbin meslek mensubu yanında, yüzbinlerce muhasebe meslek çalışanını, binlerce SMMM Stajyer ile adaylarını da ilgilendirdiğini, hakkaniyetli gerekli ihtimamın onlara da gösterilmesi gerektiği, 

-Ve en önemlisi, meslek unvanına ve mesleki kariyerine saygı duyulmasını isteyen meslek mensubu, vergi mükellefinin de aynı şekilde kendi muhasebecisini seçme hakkının olduğuna ve bu seçme hakkına saygı duyulması gerektiğini gözardı etmemelidir... 

-Demokrasilerde seçme ve seçilme hakkı kutsaldır… 

Hakkaniyetli ve adil paylaşımlar dileğiyle esen kalınız… 

EYUP YÜCELİ