Mali Müşavirlere ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yolu (Eyup Yüceli)

Mali Müşavirlere arabuluculuk yolu

MALİ MÜŞAVİRLERE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK YOLU...


EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir-Denetçi 


Önceki yazımda Mali müşavirlerin Arabuluculuk yetkisini elde etmek için başlattıkları imza kampanyasından bahsetmiş ve Hukuk Fakültesi mevzunu olan meslek mensuplarının da gerekli şartlara haiz olmaları durumunda arabulucu olabilceğine değinmiştim.


Bu günlerde Meclis'e sevk edilen yeni bir Torba Yasa teklifi bulunmaktadır. Teklifte Bağımsız Denetim kuruluşlarına ve Bağımsız Denetçilere yeni hak ve önemli yetkilerin verileceği yazmakla birlikte gözde meslek dediğimiz ARABULUCU'lara da yeni görevlerin tevdi edileceği yer almaktadır...


TİCARİ UYUŞMAZLIKLARA ARABULUCU ŞARTI;


Ticari uyuşmazlıklarda Mahkemelerin vazgeçemediği, “BİLİRKİŞİLİK müessesesinin en önemli müdavimleri MALİ MÜŞAVİRLER, Torba Tasarı ile ticari uyuşmazlıkların da Arabuluculuk müessesine tevdi edilecek olmasında mutlaka görev üstlenmelidir


“TİCARİ UYUŞMAZLIK”larda MALİ MÜŞAVİRLERE de ARABULUCULUK yetkisi verilmelidir.


Meclis'e sevk edilen Torba Yasa tasarısında, halen iş davalarında zorunlu tutulan arabuluculuk sisteminin ticari uyuşmazlakları da kapsaması öngörülüyor.

Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması durumunda arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi, toplantıya katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada haklı çıksa bile yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulması yer alıyor


Ticarete yön veren, bir çok “TİCARİ BELGE” ile tacirler arasında MUTABAKAT sağlayan Mali müşavirler, Meclis'te gerekli girişimlerde bulunarak ARABULUCULUK YETKİSİ için Torba Yasada mutlaka hak ettikleri yeri almalıdır. Esen kalınız


EYUP YÜCELİ
Mali Müşavir - Denetçi