Mali Müşavirlerin Bir İşyerinde SSK'lı Çalışma Şartları

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi3568 Sayılı Yasa ile yetki almış MESLEK MENSUPLARI kendi nam ve hesabına vergi mükellefi olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini icra ederken Bağ-kur (4b) sigortalısı olma zorunluluğu dışında bir işyerine bağlı olarak çalışması sonucu SSK (4a)  sigortalısı da olabilmektedir.

Ancak, kendi adına mesleki faaliyetine devam etmekte iken bir işyerine bağlı sigortalı olarak çalışmasının önemli şartları bulunmaktadır.

Öyle ki şartların ihlali sonucu, 3568 Sayılı Yasa gereği mesleki faaliyetten alıkoyma cezasına maruz kalınabilmektedir.

Peki bürosu olan Serbest muhasebeci mali müşavir, disiplin suçu işlemeden, hangi şartlarla SSK'lı olarak çalışabilir ve SSK’dan emekli olabilir?

-Öncelikle vergi mükellefi olarak Bağ-kur sigortalısıdır. Kendi adına SMMM işiyle iştigal ettiği sürece MESLEK UNVANINI kullanarak bir işyerine bağlı SİGORTALI olarak ÇALIŞAMAZ. Çalıştığı takdirde, SSK’sı iptal edildiği gibi mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

-Ancak bir şartla SSK (4a)’lı olarak bir işyerine bağlı çalışması mümkündür;  3568 Sayılı Yasada belirtilen işlerin dışında yani MESLEKİ UNVANINI KULLANMADAN başka bir işten dolayı bir işyerine bağlı SSK’lı olarak çalışması... 

Konuya ilişkin Ankara 9. İdare Mahkemesi Kararında;   

….. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu unvan ve tasdik yetkilerine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere tabi hizmet akdiyle çalışmalarının yasaklandığı, bir başka anlatımla, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanmadan bir başka gerçek veya tüzel kişiye tabi olarak hizmet akdiyle çalışmasının önünde yasal yönden bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Diyerek konuya açıklık getirmiştir.  (T.C.ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1385 KARAR NO : 2015/504 (Kararın tamamını okumak için tıklayınız)

Bu durumda meslek mensubunun, aralıksız SSK’lı olduğu sürece Bağ-kur zorunluluğu doğmayacaktır

Emeklilik hesabında ise; Kişiye hangi statüden emekli aylığının bağlanacağı son 7 yıllık hizmet içinde fazla olan statü esas alınarak belirlenmekte, eşitlik durumunda ise son tabi olunan sigortalılık esas alınmaktadır. Yedi yıl (7*360=) 2.520 prim günü olup yarıdan fazlası (2.520 gün/2)+1=) 1.261 prim günüdür.Esen kalınız…


DİĞER YAZILARI