Mali Müşavirlik Bürolarında Pandemiye Karşı Uyulması Gereken Hususlar


Devlet ve işletmeler, varlıklarını koruyabilmek ve sürdürebilmek için
mali müşavirlik mesleğinin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.

COVID-19 süreci, ülkemizde mali müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez
önemini ortaya koymuş, kamu finansmanının ve işletmelerin
sürdürülebilirliğinin mali müşavirlerin sundukları hizmetlere bağlı
olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsünün ülkemizde
görülmeye başladığı günden itibaren ara vermeden çalışan, sürecin
sessiz savaşçıları olan mali müşavirler, maalesef salgınla mücadelede
ciddi kayıplar vermektedir.

Her geçen gün artan kayıplarımız sebebiyle artık bazı tedbirlerin sıkı
şekilde hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ülke genelinde son
günlerde hasta sayıları hızla artmakta, özellikle meslek mensupları
arasında COVID-19 vakaları çok fazla görülmektedir.

Meslek mensupları bu süreçte, işletmelerin, kamu kurumlarının hep
yanında olmuş, sessiz, sedasız her çıkan yeni uygulamayı sorunsuz
şekilde başarıyla uygulamışlardır. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik fonu
ödemeleri, pandemi kredileri, MUH-SGK, beyan ve bildirimler gibi
uygulamalarda işletmelerin mağdur olmaması adına iş ve işlemler,
hızlı ve etkili bir biçimde tamamlanmıştır.

Müşterilerimizin iş ve işlemlerini yapabilmemiz ve onların yanında
olabilmemiz, meslek mensuplarımızın ve büro çalışanlarımızın
sağlığını koruyabilmemize ve olası bulaş riskini kontrol altına
alabilmemize bağlıdır. Bunun için teması en alt seviyeye indirmemiz
ve tedbirlere uymamız gerekmektedir.

TÜRMOB