Mali Müşavirlik Bürolarında Stajyer Çalıştırmaya Yeni Düzenleme

M.YUSUF BAYGIN, Stj. Mali Müşavir

"USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ" OLMAYAN MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARI STAJYER ÇALIŞTIRAMAYACAK

Mali Müşavirlerin Ticaret ve Meslek liselerinde okuyan öğrencileri stajyer olarak yanlarına alabilmeleri için artık Milli Eğitimden yetki belgesi alması gerekiyor.

Yeni uygulama ile 1 gün okulda diğer günler muhasebe bürolarında mesleki eğitim ve staj uygulaması yapılabiliyor.

Ancak muhasebe bürosu sahibi mali müşavirlerin stajyer çalıştırabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ" alması zorunlu hale getirildi.

Kısacası 3568 Sayılı Yasa ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik belgesi, ticaret ve meslek liselerinde okuyan meslek sahibi olmak isteyen öğrencileri stajyer olarak almaya yeterli olamıyor

SMMM ve YMM'lerin, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği, Mesleki Eğitim Merkez'lerinde kurslara katılarak USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ aldıktan sonra;

Dokuzuncu sınıfta okuyan öğrencileri dört yıl boyunca, Onuncu sınıf öğrencilerini ise üç yıl boyunca bürolarında stajyer olarak çalıştırabileceklerdir.

USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ için;  

1- Diploma Fotokopisi

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- Bir adet vesikalık fotoğraf

4- Okul Aile Birliği Hesabına yatırılan banka dekontu 

5- Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi

ile Mesleki Eğitim Merkez'lerine müracaat edilebiliyor.

Üniversite öğrencilerinin Mali Müşavirlik Bürolarında yapacakları staj için usta öğretici belgesi aranmamaktadır.

Sağlıcakla kalınız

M.YUSUF BAYGIN
Stj. Mali Müşavir
MuhasebeDR editörü 
info@muhasebedr.com