Maliye'den Adres Değişikliğine Yeni Uygulama

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE VERGİ DAİRESİ UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Vergi Usul Kanununun 163’ncü maddesinde 4108 sayılı Kanunla “İş ve teşebbüsün  bir  yerden  diğer  bir  yere  nakledilmesi  adres  değişikliği sayılır.” şeklindeki değişikliğe ilişkin olarak 240 sıra No.lu  VUK  Genel Tebliği  ile  yapılan  bazı  düzenlemelerde; 510 sıra  No.lu  VUK  Genel Tebliği ile uygulama değişikliğine  gidilmiştir

-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YENİ UYGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB