Malul çocuğu olan kadın sigortalılar dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Malul çocuğu olan kadın sigortalılar dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Malul çocuğu olan kadın sigortalılar dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

11/09/2014 tarihinden sonra yapılan talebe istinaden Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine göre yapılan değerlendirme sonucu, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılmadığına karar verilen kadın sigortalıların talepte bulunmaları halinde, karara esas raporu içerir dosyanın , ilgili Kurum sağlık kurulunca bu defa “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde değerlendirilerek ağır engellilik durumuna ilişkin karar verilmesine imkanın sağlandığı Yönetmelik değişikliği 18.03.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (SGK 2015/23 Genelge)

Açıklama :

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olan kadın sigortalıların, emeklilik veya yaşlılık aylığı talebinde bulunmaları halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin prim ödeme gün sayısına eklenmesi ve eklenen sürenin yaştan düşülmesi hakkı tanınmıştır.

6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile “malûl” ibaresinin “ağır engelli” şeklinde değiştirilmesi üzerine, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Kanuna uygun düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle 11.9.2014 tarihinden sonra müracaat eden kadın sigortalıların, malul çocukları ile raporları" Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine" göre değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme sonucu, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül sayılmadığına karar verilerek talepleri reddedilen kadın sigortalılara yeni imkan sağlanmıştır.

Bu da, raporlarının başka bir yönetmeliğe göre ( özürlülük ölçütü... yönetmeliğine göre ) yeniden değerlendirilmesi hakkının verilmesidir.

Bu durumda olan kadın sigortalıların SGK ya müracaat etmeleri halinde ,malul çocuklarına ait önceden SGK ya vermiş oldukları raporları yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU