Malullük ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanamayanlar Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Malullük ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanamayanlar Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Malullük ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanamayanlar Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

Toptan Ödeme Alabilirsiniz!

Yaşlılık toptan ödemesi;

4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamında sigortalı olanlardan (SSK’lı ve BAĞ-KUR’lu)

Çalıştığı işten ayrılan, işyerini kapatan veya devreden,

Yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,sigortalılara yapılacaktır.

Yaşlılık toptan ödemesi almak için;

4/1-(a) sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan, 4/1-(b) sigortalılarının işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra,

SGK tarafından hazırlanan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile SGK’ ya başvurması şarttır.

Yaşlılık toptan ödemesinin tutarı;

Sigortalı;

4/1-(a) kapsamında ise kendisinin ve işverenlerinin,

4/1-(b) kapsamında ise kendisinin,

ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (% 20) primlerinin her yıla ait tutarının;

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5. maddesi gereğince, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı,

toptan ödeme şeklinde verilecektir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU