Matrah Artırımı Yapanların Vergi İncelemesine Tabi Tutulması

MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAN ANCAK ÖDEME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEYEN MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEMESİNE TABİ TUTULMASI ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL

Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 6 Ocak 2021

tarihli toplantısında E.2019/100 numaralı dosyada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Kanun’un 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan

“…ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına

ve itirazın reddine karar verdi.


Böylelikle 7143 sayılı Kanun gereğince matrah ve vergi artırımında bulunmasına rağmen

ödeme koşullarını yerine getirmeyen mükellef hakkında vergi incelemesi ve tarhiyat

yapılmasına imkân sağlayan kuralın yürürlüğü devam edecektir.


18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun”da kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi gibi

düzenlemeler yanında ayrıca matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemelerde yer almıştı. 

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB