Mayıs Ayı Vergi Beyanı Verme ve Ödeme Süreleri

2019 MAYIS AYI BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ


İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/05/201910/05/201916-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201910/05/201916-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/201915/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201915/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201915/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/201915/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201915/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201915/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/201915/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/05/201917/05/20192019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201917/05/20192019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201920/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201920/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/201920/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201920/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201920/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201920/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/201924/05/20191-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/201927/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/05/201927/05/2019GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
16/05/201927/05/20191-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/05/201927/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201927/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201931/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201931/05/20192019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/05/201931/05/2019Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/04/201931/05/20192018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
01/05/201931/05/2019Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/05/201931/05/20192018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
01/05/201931/05/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/05/201931/05/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/05/201931/05/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01/03/201931/05/20192019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/201931/05/20192019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/05/201931/05/2019Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/201931/05/2019Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01/05/201931/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/201931/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/201931/05/20192019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)