Melhâme-î Kübrâ, Yeni Dünya Düzeni Savaşı

MUSTAFA BAYGIN SMMM, EMLAK MÜŞAVİRİ

Melhâme-î Kübrâ, Yeni Dünya Düzeni Savaşı

 

Yazıma bu kez biraz farklı şekilde başlamak istiyorum. Kur’ân-ı Âzîmûşşân’da beyân olunan Âyet-î Celile’lerden iki Âyet ile başlıyorum.

En’âm Sûresi:

“(Ey Müşrikler!) 'Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa (Yahudi ve Hristiyanlara) indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik' deyip (bâhâne üretmemeniz)”;(156. Âyet)

“Yahut: 'Bize de kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk' dememeniz (için), işte size Râbbînizden apaçık bir belge, bir hidâyet ve bir râhmet (olarak Kur’ân-ı Kerîm) gelmiştir. Allah'ın âyetlerini (yanlış te’vil ve) tekzip edenden (bu zamanda bazı âyetlerin gereksiz ve geçersiz olduğunu söyleyip mü’minleri zâlim sistemlere köle haline getirenden) ve (insanları) ondan alıkoyup, çevirenden daha zâlîm kimdir? Âyetlerimizden alıkoyup, çevirenlere, bu 'engelleme ve çevirmelerinden' dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz.” (157. Âyet)


“Terör Kimin İşine Yarıyor” ara başlığının da kullanıldığı (25 Mart 2016’da) “Melhâme-i Kübrâ'nın Ayak Sesleri” başlıklı, (18 Ağustos 2017’de) “Melhâme-i Kübrâ’nınMeş’âlesini Dolduruyorlar”ve yine (10 AĞUSTOS 2017’de) “ASİMETRİK SALDIRILAR BEKLENEBİLİR” başlıklı yazılar ile bugünlere dikkat çekmeye çalıştık, uyarılarımızı sürdürmeye, Tehlikeye dikkât çekmeye de devam etmekten geri durmamaya özen göstereceğiz!

 

Neden geçmiş yıllardaki yazılarıma ât3ıf yaptığımı soranlara, hemen cevap vermiş olayım;

Birçok yazımda “HEDEF TÜRKİYE” ve dolayısıyla da “İSLÂM” diyerek dikkat çekmeye çalıştığım, Siyonun Ehl-î Sâlîp’inin Terörist ve Haydut devletleri üzerinden, direkt, en direkt veya dolaylı olarak gelen, gelmekte olan HAÇLI saldırılarının yeniden başlayacağına, başlatıldığına bu yazımızda da dikkât çekmeye çalışacağım için, geçmişe âtîf yaptım.

 

Son yaşanan Uluslararası denizlerde, Türkiye Bandıralı Kargo Gemisine, Alman Fırkateyni’nden (ki ismi dahi çok mânidâr; HAMBURG. Operasyon birliğinin adı da öyle; İRİNİYunancada Aya İrini “Tanrısâl Barış” olarak vasıflandırılmaktadır. Aya İrini Kilisesi(MÜZE) Ayasofya Câmiî Kebir yanındadır.) operasyon(!) (âdetâ Askerimizin başına çuval geçirme hinliği gibi bir plân) ile Siyonizm’in, zâlim, hilekârâne ve şeytânî plânlarını uygulamaya koydular.


Türkiye’nin bölünüp parçalanması, lider ve Büyük DEVLET olmaması için.Her türlü terör (ASALA=PKK/YPG/PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, vd.) örgütleri ile saldırıya kalkışanların amacı;“KÜRDİSTAN OLUŞUMU”aldatmacası ve Ermenistan’a Terör tâktikleri ile Karabağ’ın işgâl ettirilmesinin tek ve yegâne amacı, “BARIŞ, ADALET, EŞİTLİK, HAK, HÛKÛK, ÖZGÜRLÜK”kılıflarıyla, Türkiye’yi parçalamak veya kontrol edilebilir bir vilâyet/uydu ülke durumuna getirtmektir.


Bu gerçekleştiği tâkdirde, NATO desteğiyle de ne Kürdistan ne de Ermenistan diye bir ülkecikler kalamayacak ve BİRLEŞİK/BÜYÜK İSRAİL devletini kurdurmuş olacaklardır.


İşte bu nedenle de yazıma, konu ile âlâkâlı olan Âyet-î Celilelerden 2’si ile başladım.Dikkâtle ve defâetle okumalı, okudukça daha iyi anlayarak hûzûr bulunmalıdır.


Dört bir taraftan sarmala alınmak istenen Türkiye, İslâm ülkelerinin/ Halklarının temsilcisi, Hilâfet mâkâmı olması hasebiyle,  Siyonun Ehl-î Sâlîp’în TERÖRSİT ve HAYDUT DEVLETLERİ, “HAÇLI BİRLİĞİ” olarak topyekûn saldırıya geçiyorlar.


ABD, AB ülkeleri ve NATO birliklerindenBM’nin de desteklediği güç birliği ile Türkiye - İsrail arasında yaşanmasını plânladıkları tarihi hesaplaşma zamanının hızlandırmaktadırlar.

 

Yeni Dünya Düzeniya da ARMEGEDDON Savaşı

 

Bâtılların ARMAGEDDONya da Yeni Dünya Düzeni diye deklâre ettikleri, İslâmi kaynaklara göre ise Melhâme-î Kübrâ savaşlarının yaşanacağı yer/bölge ise HATAY/AMÎK OVASIDIR!

Ilımlı İslâm, Müslümânları protestanlaştırma çalışmaları ile geçmişin meşhûm oluşumu, DİYÂLEKTİK olmasına rağmen, “DİNLER ARASI DİYALOG” yutturmacası (ki merkez olarak Hatay/Antakya seçilmiştir)özellikle orta yaş ve altı gençliğin, Haçlı-Siyonist emperyalizmiyle uyumlu hâle getirmek üzere gerçekleştirilen tüm tertipler, Armageddon’a hazırlık (Yeni Dünya Düzeni oluşumu)ileâlâkâlıdır.

Allah(cc) âyetlerinde de ikâz ettiği gibi, düşmanı ve tezgâhlarını iyi bellemek gerekmektedir.

Siyonistler de biliyor ki, 100 yıl önceki gibi rahat hâreket edemeyecekler. Bu kez, tarihi kötüler ve kâfirler/münâfıklar değil, Allah(cc)’ın ipine sarılıp ona râm olanların, Men Sâberâ Zâferâ (Sâbreden zâfere Ulaşır) diyenlerin olacaktır ve kâhrâmân muzâffer askeriyle, ordularıyla beraber Türkiye öncülüğündeki, Müslümânlar, mü’minler yazacaktır!


Bölgede ve özelde Türkiye üzerine oynanan oyunların deşifre edilmesi ve de dikkât çekilmesi gerekmektedir.

Almanya, TRUMP öncesi Türkiye’ye efelenip, horoz gibi diklenip duruyordu. Dalavare’den Biden’siz, ABD başkanlık koltuğuna Mediâ darbesi ile  durup dururken mi yeniden Türkiye’ye karşı kinin kusmaya, saldırılarının dozunu arttırmaya başladı? Geçmişte, Faşist Hollanda’nın, Âlem-î İslâm’ın kûtsâllarından, baş tâcı olan, Hz. Muhammed Mustafa (sav)’e hakaret etmeye kalkışmıştı, şimdilerde de Fransa, Emmanuel Macron!

Anlaşılmayan?

 

COLIN POWELL ne demişti:

“ABD olarak, AFGANİSTAN ve Orta Asya bizim için çok önemli. Terörü temizlemekle birlikte aslında orada ABD'nin geleceğini inşa ediyoruz.”   27.11.2020


MUSTAFA BAYGIN

SMMM, EMLAK MÜŞAVİRİ

mustafabayginyh@gmail.com