MESLEK YASAMIZ VE YENİ REFORM PAKETİ

Memduh ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

MESLEK YASAMIZ VE YENİ REFORM PAKETİ

 Ekonomi ve Hukuk alanında yapılması planlanan ve önceki reformlara göre daha detaylı ve toplumun her kesimini memnun etmek amaçlı Reform Paketi hazırlıklarının  sürdüğünü  biliyoruz. İlgili Bakanlarımız Ticaret odaları ve sektör temsilcilerinin görüşlerini almaktalar.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yabancı yatırımcıların Ülkeye gelmesi, Yatırım  aşamasında ki bürokrasinin en az seviyeye düşürülmesi yönünde değişikliklerin yer alması beklenen pakette, Hukuk alanında yapılacak düzenlemeler ile Davaların sonuçlanma süreleri  üzerine  çalışmaların olması , ayrıca Meslek mensuplarının dahi takip etmekte zorlandıkları Vergi Kanunlarındaki Karmaşıklığın  giderilmesi ve  Verginin toplumun tabanına yayılan bir  vergi sistemi üzerine kurulmasının sağlanması beklentiler arasındadır.

Meslek mensuplarının istekleri de bu pakette yer alması gerekli.

Meslek yasasının günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi  için daha önce odalarımız tarafından bakanlığa iletilen  çalışmalar  yenilenerek meslek mensuplarının sorunlarının çözülmesi sağlanmalıdır. Çünkü Ekonomiyi kayıt altına alan, Şirket’lerin  mali verilerini  Ekonominin hizmetine sunan, meslek mensuplarıdır. Reformlardaki değişiklikler ile bağlantılı çalışan yine meslek mensupları olacaktır.

Yapılması Beklenen değişiklikler   

·        Angaryaların kaldırılması,

·        Son dönem Geçici verginin kaldırılması

·         Tahsilatlara çözüm

·        Müşteri sınırlaması

·        Mesleğe giriş şartlarının ağırlaştırılması

·        Muhasebeci kimliğinin hak ettiği yere kavuşturulması (Diğer meslek kimlikleri resmi işlemlerde kullanılmakta)

·        İşçi ile ilgili işlemlerde Hukuk alanında yetki verilmesi

·        Meslek mensupları arasındaki haksız rekabetin önlenmesi.

·        Bağımlı çalışanların sorunları

·        Meslek mensupları arasındaki yetki dağılımında yeniden belirleme

 

Ve belirtmediğimiz diğer sorunlarda reform paketinde yer verilmesi için hepimiz  çaba  harcamalıyız.  

Memduh ÖZCAN