Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan Muhasebe elemanı çalıştırılabilir mi?

(Mustafa KESKİN, SGK Başmüfettişi)

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYANLARI ÇALIŞTIRMAK YASAK

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 04.04.2015 tarihinde çıkan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işlev kazanmış ve çalışma hayatında çok önemli görevleri de beraberinde üstlenmiştir.

Bu kapsamda, ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiş, çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu sınav ve belgelendirme masraflarının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal meslek standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.

Kanuna göre; Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Belge zorunluluğundan bahsedebilmesi için, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay içinde bireylerin Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir.

On iki aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25.05.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ilk tebliğde yer alan genelde inşaat sektörünü ilgilendiren 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmıştır. Bu kırk meslekte 25.05.2016 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey standartların hazırlanması beklenmektedir.

Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ve sınav ücretinin yarısı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretleri, 25 Mayıs 2015 tarihli tebliğde yer alan belge zorunluluğu bulunan meslekler için uygulanacaktır. Çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde çalışan kişiler için "Mesleki Yeterlilik Belgesi" alınması zorunlu hale getirildiğinden bu işlerde yeterlilik belgesi olmayanları çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500 lira idari para cezası verilecektir

-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) İle İmzalanan Protokol Kapsamındaki Meslekler için tıklayınız

-Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

-Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

MUSTAFA KESKİN

SGK E.BAŞMÜFETTİŞİ

info@muhasebedr.com