Mücbir Sebep Halindeki Mükelleflerin Nisan/2020 Borçları Hakkında Hatırlatma

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN NİSAN/2020 DÖNEMİ BORÇLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA

518 sayılı VUKGT ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Nisan 2020
vergilendirme dönemine ilişkin 27 Temmuz 2020 tarihine kadar vermiş oldukları KDV ve
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme
süreleri 27 Kasım 2020 Cuma günü dolmaktadır.

Söz konusu ödemeler 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak borçlar
arasında yer almamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 518 sayılı VUKGT ile aşağıda yer alan mükelleflerin 1/4/2020 ila
30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul
edilmesi uygun bulunmuş ve konuyla ilgili açıklamalarımıza 25.03.2020/76 sayılı
Sirkülerimizde yer verilmişti. Tebliğ uyarınca;

I-) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

II-) Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
1- Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,
2- Sağlık Hizmetleri,
3- Mobilya İmalatı,
4- Demir Çelik ve Metal Sanayii, 
24.11.2020/208-2
5- Madencilik ve Taş Ocakçılığı,
6- Bina İnşaat Hizmetleri,
7- Endüstriyel Mutfak İmalatı,
8-Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça ve Aksesuar İmalatı,
9- Araç Kiralama,
10- Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,
11- Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,
12-Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri,
13- Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri,
14- Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,
15- Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti,
16- Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri,
sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

III-) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici
süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde
faaliyette bulunan mükelleflerin, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve söz konusu mükelleflerin Nisan/2020
vergilendirme dönemine ilişkin olarak 27/5/2020 tarihine kadar verilmeleri gereken Muhtasar
Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi
Beyannamelerinin verilme süreleri 27/7/2020 Pazartesi gününe bu beyannamelere istinaden
tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 27/11/2020 Cuma gününe uzatılmıştı.