Muhasebe Büroları İçin Müşteri Bilgi Formu


2020 Takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi mükellefi olan müşterileriniz için, 01 - 31 Mart tarihleri arasında bürolarınızda yıllık gelir vergisi beyannamesi hazırlanacaktır.
Müşterilerinizin ticari ve mesleki kazançlarının yanı sıra, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. Maddesinde sayılan kazanç unsurlarından elde ettikleri gelirlerini sizlere bildirmedikleri durumda bu gelirlerin bilinmesi mümkün değildir.

Beyanname verildikten, bir kaç sene geçtikten sonra bazı gelir unsurlarının beyannameye dâhil edilmediği ortaya çıkmaktadır.

Bu durumu önlemek ve siz meslektaşlarımın zor durumda kalmaması için yazımızın ekinde sizlere sunduğumuz “MÜŞTERİ BİLGİ FORMU” nu doldurup, müşterinize imzalattıktan sonra bürolarınızdaki dosyasında saklamanızı tavsiye ediyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR
BAŞKAN